Paskirtasis arkivyskupas arkivyskupijos kunigams: „Prašau jūsų maldos ir drąsos.“ (2020 02 19)
Paskelbta: 2020-02-19 19:05:11

„Šiandien Kauno arkivyskupijos bendruomenė jau gali džiaugtis ir dėkoti Dievui už naujojo ganytojo dovaną. Tikiu, kad jį priimsite kaip Viešpaties siųstąjį, veiksite su paklusnumu, supratingumu, bendradarbiavimu, kad augtų Dievo karalystė. Savo meile ir malda jau dabar lydėkime Jo Ekscelenciją, kad Viešpats jam padėtų naujoje įpareigojančioje tarnystėje“, – sakė vasario 19 dieną į Kauną atvykęs apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Petaras Rajičius, kuris kunigų konferencijoje paskelbė popiežiaus Pranciškaus naująjį paskyrimą, jog Kauno arkivyskupu tapo vyskupas Kęstutis Kėvalas, lig šiol buvęs Telšių ordinaru.

Į Kauną kartu su nuncijumi atvykęs ir šį skyrimą kunigų akivaizdoje priėmęs vyskupas Kęstutis Kėvalas sakė, jog per tuos dvejus metus nuo paskyrimo Telšių vyskupu jau buvo spėjęs pamilti Žemaitiją, ypatingos istorijos ir kultūros kraštą, į kurį 2017 metų pavasarį vyko nedrąsiai, o paskui jau jautėsi ramus, kad gyvenimas čia tęsis su svajonėmis ir planais.

Tačiau, pasak vysk. Kęstučio, Viešpaties sugalvojimas buvo kitas. Dalydamasis pirma reakcija apie paskyrimą, jis pabrėžė, kad šios pareigos ne vieno, silpno žmogaus pečiams ir paprašė kunigų maldos, palaikymo ir bendradarbiavimo.

„Šiandien, broliai, kreipdamasis į jus, noriu paprašyti tos bendrystės ir komandinio veikimo dovanos, nes jūs suprantat, kad šis šaukimas vadovauti arkivyskupijai per didelis vienam žmogui. Reikalingos jungtinės pajėgos. Prašau jūsų maldos ir drąsos kalbėti, dalintis ir dirbti kartu – nes apie tai yra mūsų Bažnyčia, apie tai yra pašaukimas kurti Viešpaties karalystę“, – sakė naujasis arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Šia proga nuncijus arkivyskupas Rajičius padėkojo ir vyskupui Algirdui Jurevičiui, kuris beveik metus su atsakingumu eina apaštalinio administratoriaus pareigas mūsų arkivyskupijoje.

Arkivyskupo  Kęstučio Kėvalo ingresas Kauno arkikatedroje numatytas antrąją Šv. Velykų dieną, balandžio 13-ąją, 16 val.

Kaune Kęstutis Kėvalas yra priėmęs ir vyskupo šventimus. Konsekracijos iškilmės vyko 2012 metų lapkričio 24 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (fotogaleriją galima rasti čia >>). Vėliau jis buvo Kauno arkivyskupijos augziliaras bei generalvikaras, o nuo 2017 metų rugsėjo 18 d. – Telšių ordinaras.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas yra ir LVK Nuolatinės tarybos narys, LVK Švietimo komisijos pirmininkas, LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune