Sinodinio kelio darbo grupėje aptartos pirmosios susitikimų patirtys (2021 12 02)
Paskelbta: 2021-12-03 08:30:55

Nuotraukoje – pirmasis darbo grupės susitikimas (2021 11 03)

Gruodžio 2 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko Sinodinio kelio diecezinės darbo grupės antrasis posėdis. Jame toliau diskutuota, kaip prakalbinti ir paskatinti žmones susitikti grupelėse ir leistis į sinodinių temų aptarimus.

„Sinodinis kelias visiems naujovė. Kartu keliaudami atrandame ir pasikalbėjimo apie Bažnyčią, bendruomenę būdą“, – sakė kurijoje susirinkusią beveik visą 24 narių darbo grupę priimdamas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas (keli jų buvo prisijungę prie nuotolį). Ganytojas kartu pasidžiaugė, jog keliose arkivyskupijos parapijose praeitą sekmadienį jau vyko pirmieji susitikimai pirmąja tema „Kelionės bendrakeleiviai“.

Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje vienas koordinatorių kunigas Artūras Kazlauskas darbo grupės nariams pristatė naujai parengtą antrosios temos „Įsiklausymas ir kalbėjimas“ medžiagą. Vėliau posėdžio moderatorius diakonas Darius Chmieliauskas pakvietė visus pasidalyti mintimis, kaip sekasi atpažinti savo aplinkose (medicinoje, žiniasklaidoje, versle, ugdymo įstaigose, parapijose, vienuolynuose, jaunimo, šeimų, Carito srityse) sinodinio pasikalbėjimo potencialą, rasti kito žmogaus prakalbinimo „raktą“.

Buvo konstatuota, jog bažnytinėse bendruomenėse, ypač parapijose, žmonių susidomėjimas Sinodiniu keliu auga, tad moderatorių (jiems lapkričio pradžioje jau vyko mokymai) gali prireikti ir daugiau. Pasidalyta keliomis džiugiomis jau įvykusių susitikimų patirtimis, pavyzdžiui, apie ypač šiltą, liudijantį sužadėtinių rengėjų susitikimą arba vyresniųjų klasių moksleivių pasidalijimą Jono Pauliaus II gimnazijoje. Jaunimas po pirmųjų susitikimų išreiškė norą ir toliau dalyvauti Sinodiniame kelyje.

Kitur, nei bažnytinė aplinka, tarnaujantys darbo grupės nariai, be kita, atkreipė dėmesį, jog susitikimuose žmonės nori ne tik kalbėtis, bet ir laukia atsakymų į savo klausimus; pageidaujama dvasininko dalyvavimo, pabendravimo su žmonėmis. Pažymėta, jog nelengva užmegzti santykį su žmogumi, kuris nepraktikuoja tikėjimo ar turi skaudžios santykio su bažnytine bendruomene patirties. Siūlyta skleidžiant Sinodo žinią Bažnyčiai daugiau komunikuoti su žiniasklaidos atstovais.

Posėdis apibendrintas mintimis, jog Sinodas pirmiausia yra mokymasis kalbėtis ir klausytis. Nors labai svarbu parengti įžvalgas arkivyskupijos bei nacionaliniu lygmeniu, tačiau ir kalbėjimosi pratybos savo bendruomenėse yra nelygstamos vertės. Tai ir ateityje turėtų išlikti Bažnyčios gyvavimo stiliumi.

Į trečiąjį posėdį Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje darbo grupė rinksis sausio 6 d.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune