Paštuvoje pašventinta Šv. Barboros bažnyčia (2015 09 20)
Paskelbta: 2015-09-21 17:13:17

Rugsėjo 20 d. sekmadienį Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pašventino naująją Šv. Barboros bažnyčią Paštuvoje. Pašventinimo proga buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, jas koncelebravo Kauno II dekanato dekanas mons. Augustinas Paulauskas ir kiti šio dekanato kunigai.

„Mielas klebone, brangūs parapijiečiai, rūpinkitės, kad ši bažnyčia būtų visų namai, visos bendruomenės centras, neužmiršdami ir vargingiausiųjų, stokojančių, o taip pat to, kad ji visada būtų maldos ir Dievo garbinimo vieta. Šv. Juozapas, atidusis Šventosios Šeimos globėjas, ir šv. Barbora tesaugo ir tegloboja šią bažnyčią ir parapijos bendruomenę“, – linkėjo arkivysk.. L. Virbalas savo homilijoje (visą skaityti >>).

Senoji medinė, 1923 m. statyta bažnyčia prieš ketverius metus sudegė gaisre, Sutartinomis parapijos klebono kun. Virginijaus Dudonio ir bendruomenės, kitų aplinkinių parapijų, rėmėjų, Kauno r. savivaldybės pastangomis po ketverių metų Paštuvoje iškilo nauja bažnyčia. Daugiau žr.  >>.

Taip pat žr. Kauno kunigų seminarijos pranešimą >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

ŠVENTUMAS yra keliaujančiųjų savybė. Kai žvelgiame į tuos, kurių šventumą Bažnyčia yra oficialiai pripažinusi, matome galutinį vaizdą, užfiksuotą per jų gimimą dangui. Bet kol jie gyveno – nė vieną akimirką nebūtų pasakę: jau viską pasiekiau, viskas tobula <...>. Tad nebijokime, kad dar nesame pasiekę – kelias atviras.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune