į pirmą puslapį
Dieve, padėk būti kilniais Tėvynės vaikais
Paskelbta: 2018-07-06 15:55:01

2018 m. liepos 5 d. 
Invokacija,  pasakyta 
Kauno pilyje pristatant visuomenei „Laisvės karį“ 

VIEŠPATIE DIEVE, Tu kiekvieną žmogų sukūrei laisvą, orų bei atsakingą ir atvėrei jam begalinę amžinybės perspektyvą. Padėk mums branginti gautą laisvės ir kūrybos dovaną, kad ją naudodami siektume visų žmonių gerovės.

Susirinkę šioje istorinėje Kauno vietoje, džiaugiamės mūsų protėvių pasirinkimu įsijungti į krikščioniškų Europos tautų šeimą, priimti Kristaus Evangelijos paskatinimą savo dvasinei raidai, atverti Lietuvą kultūrai, mokslui. DIEVE, nepaisant Tavo sekėjų padarytų klaidų ir nuodėmių, Lietuva gali didžiuotis garbingais savo vaikais. Vėl atgavus laisvę išsipildė mūsų praeities viltys, su pasitikėjimu žvelgiame į ateitį.

Šiandien kreipiamės į Tave, VIEŠPATIE, – globok mus, kad visuomet brangintume Tėvynę ir jos laisvę.

Saugok Lietuvą nuo pavojų, kurių netrūksta kiekvienu laiku.

Padėk mums būti kilniais ir ištikimais Tėvynės vaikais,

kurie, ją mylėdami, gina, saugo ir puoselėja tai, ką turi brangiausia.

 

+ Lionginas VIRBALAS SJ

Kauno arkivyskupas metropolitas