į pirmą puslapį
Dievo artumas – didžiausia ŠVENTŲ KALĖDŲ dovana
Paskelbta: 2018-12-22 09:28:31

2018 m. Šv. Kalėdos
Sveikinimas arkivyskupijos tikintiesiems ir visiems Lietuvos žmonėms

Nuotrauka – Silvijos KNEZEKYTĖS

Brangūs tikintieji, visi Lietuvos žmonės,

nuoširdžiai sveikinu visus sulaukus šv. Kalėdų – mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus Gimimo šventės!

Betliejaus ėdžiose gulintis Kūdikis yra mūsų Gelbėtojas, Dievas su mumis. Apdovanoti džiugiais šių metų įvykiais ir šventėmis, priimkime pačią didžiausią dovaną, kurią Dievas mums teikia savo atėjimu į pasaulį, – priimkime Jo Artumą ir meilę. Atnešdamas šią džiaugsmo žinią, Jis žengė į žmonijos istoriją ir atvėrė naujo gyvenimo su Dievu vartus. Viešpats ne tik žada pagalbą, bet ir pasilieka, kad eitų mūsų gyvenimo keliais, kad būtų arti kiekvieno – mažo ir didelio, sveiko ir ligoto, silpno ir galingo.

Šalia gimusio Jėzaus matome Jo Motiną Mariją ir šv. Juozapą, prie Jo atskuba piemenys, atkeliauja Rytų išminčiai. Žmogumi tapęs Dievo Sūnus priėmė šių žmonių rūpestį, patarnavimą, dovanas. Viešpats kviečia ir mus atsiliepti, skubėti pas reikalingus pagalbos. Linkiu, kad ateinančiais metais mus visus lydėtų popiežiaus Pranciškaus paskatinimas: „Būkite drąsūs! Sekti Jėzumi – uždegantis nuotykis, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, leidžia pasijausti bendruomenės dalimi, o ta bendruomenė mus drąsina, lydi, įpareigoja tarnauti kitiems.“

Šventų Kalėdų džiaugsmo vedami, ženkime į Naujuosius 2019 metus su tikėjimu, kuris žadina jautrumą silpniesiems, skatina gėrio pergalės viltį, leidžia mums tapti amžinai turtingiems ir laimingiems. Tegul šie metai būna kupini džiugios vilties ir tikro ryžto tarnauti, teskatina siekti supratimo tarp žmonių ir teišlaiko taiką žemėje! Tegul mus visus lydi angelų giesmės žodžiai: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

+ Lionginas VIRBALAS SJ

Kauno arkivyskupas metropolitas