Pamaldos arkivyskupijos bažnyčiose (nuo gegužės 10 d.)
Paskelbta: 2020-04-28 13:43:07

Šalyje švelninant įvairius karantino ribojimus, LVK nutarimu nuo gegužės 10 d. atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems ir laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų. Visą nutarimą kviečiame žr. >>

Arkivyskupijos bažnyčiose nuo gegužės 10 d. šv. Mišios sekmadieniais ir šiokiadieniais vyks įprastine tvarka laikantis bendrųjų saugumo reikalavimų bei parapijų klebonų nuorodų.  

Apie Mišių transliacijas >> 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune