Nauji kunigų skyrimai (2023 m. birželis)
Paskelbta: 2023-06-24 17:51:06

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, Tomo Jundulo, Rimanto Žiemio

Nauji kunigų skyrimai paskelbti birželio 24 d. švenčiant Švč. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Kunigas Virginijus BIRJOTAS paskirtas Jonavos dekanu penkerių metų kadencijai.

Kunigas Sigitas BITKAUSKAS atleistas iš Kauno M. V. Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidento pareigų ir paskirtas Kėdainių Šv. Jurgio ir Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapijų klebonu.

Kunigas Marius BOREIŠA atleistas iš Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kunigas Juozas ČIČIRKA atleistas iš Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kunigas Kęstutis GENYS atleistas iš Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovo, Kauno kunigų seminarijos prefekto, Kauno Šv. Jono Pauliaus II (Šilainių II) parapijos sielovados bendradarbio bei LSMU Kauno ligoninės (Josvainių g. 2) kapeliono pareigų ir paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru su teise laiminti santuokas, Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro pastoracinės praktikos vadovu bei LSMU Kauno ligoninės (Hipodromo g. 12)  kapelionu.

Monsinjoras Vytautas GRIGARAVIČIUS paskirtas Kauno I dekanato dekanu penkerių metų kadencijai ir jam pavesta aptarnauti Kauno Švč. Sakramento bažnyčią bei rūpintis nuolatine Eucharistijos adoracija šios bažnyčios koplyčioje.

Kunigas Ramutis JANŠAUSKAS atleistas iš Kauno arkikatedros bazilikos parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kunigas Sigitas JURKŠTAS atleistas iš Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos vikaro bei LSMUL Kauno klinikų kapeliono kapeliono pareigų ir jam suteiktas kanoninis siuntimas „Marijos radijo“ programų direktoriaus pareigoms.

Kunigas Artūras KAZLAUSKAS paskirtas Kauno arkivyskupijos Šeimos centro ir Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro kapelionu.

Kunigas Remigijus KUPRYS atleistas iš Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos rezidento pareigų ir paskirtas slaugos namų „Addere Care“ pagalbininku pastoracijai.

Kunigas Norbertas MARTINKUS atleistas iš Kėdainių Šv. Juozapo, Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Paberžės Švč. M. Marijos Apsilankymo ir Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono bei Kėdainių dekano pareigų ir paskirtas Josvainių Visų Šventųjų ir Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu.

Kunigas Audrius MARTUSEVIČIUS atleistas iš Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas bei Nazareto šeimų judėjimo kapelionu.

Kunigas Erastas MURAUSKAS atleistas iš Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo, Žaiginio Šv. Antano Paduviečio ir Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijų klebono bei Raseinių vicedekano pareigų ir paskirtas Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonu bei penkerių metų kadencijai Kauno II dekanato dekanu.

Kunigas Ramūnas NORKUS atleistas iš Kauno kunigų seminarijos ir Kauno Švč. Trejybės bažnyčios rektoriaus pareigų ir jam leista grįžti į gimtąją Telšių vyskupiją.

Kunigui Virginijus PABRINKIS atleistas iš Balninkų Šv. Vyskupo Stanislovo ir Žemaitkiemio Šv. Kazimiero parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos vikaru su teise laiminti santuokas bei  LSMUL Kauno klinikų kapelionu.

Kunigas Vytautas PAUKŠTIS atleistas iš Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Alėjų Švč. Trejybės, Kalnujų Šv. Viktoro parapijų klebono bei Raseinių dekano pareigų ir paskirtas Viduklės Šv. Kryžiaus ir Paupio Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo parapijų klebonu.

Monsinjoras Augustinas PAULAUSKAS atleistas iš Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebono bei Kauno II dekanato dekano pareigų ir paskirtas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos klebonu.

Kunigas Žydrūnas PAULAUSKAS atleistas iš Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos klebono, Kauno Šv. Kazimiero vidurinės mokyklos bei  LSMU Kauno ligoninės (Hipodromo g. 13) kapeliono pareigų ir paskirtas Kėdainių Šv. Juozapo, Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Paberžės Švč. M. Marijos Apsilankymo ir Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu bei penkerių metui kadencijai Kėdainių dekanu.

Kunigas Domas PAULIKAS atleistas iš Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaro ir  LSMUL Kauno klinikų kapeliono pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Jono Pauliaus II (Šilainių II) parapijos vikaru su teise laiminti santuokas bei LSMU Kauno ligoninės (Josvainių g. 2) kapelionu.

Kunigas Šarūnas PETRAUSKAS atleista iš Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių Šv. Arkangelo Mykolo parapijų klebono, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato kapeliono bei Ukmergės ligoninės kapeliono pareigų ir paskirtas Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo, Žaiginio Šv. Antano Paduviečio ir Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijų klebonu bei penkerių metų kadencijai Raseinių vicedekanu.

Kunigas Nerijus PIPIRAS atleistas iš Kauno M. V. Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Kunigas Martynas POVYLAITIS SC paskirtas Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro kapelionu.

Kunigas Mindaugas PUKŠTYS paskirtas LSMUL Kauno klinikų kapelionu.

Kunigas Edvinas RIMAVIČIUS atleistas iš Josvainių Visų Šventųjų ir Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono, Kėdainių vicedekano bei Kėdainių centrinės ligoninės kapeliono pareigų ir paskirtas Balninkų Šv. Vyskupo Stanislovo ir Žemaitkiemio Šv. Kazimiero parapijų klebonu.

Kunigas Artūras STANEVIČIUS atleistas iš Kėdainių Šv. Jurgio ir Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Ukmergės Švč. Trejybės, Lyduokių Šv. Arkangelo Mykolo parapijų klebonu bei Ukmergės ligoninės kapelionu.

Kunigas Jonas STANKEVIČIUS paskirtas Kauno M. V. Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu.

Kunigas Albertas STANULIS atleistas iš Viduklės Šv. Kryžiaus ir Paupio Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo parapijų klebono pareigų ir paskirtas Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Alėjų Švč. Trejybės, Kalnujų šv. Viktoro parapijų klebonu bei penkerių metų kadencijai Raseinių dekanu.

Kunigas Mantas ŠIDEIKIS paskirtas Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas ir Kauno arkivyskupijos Carito kapelionu.

Kunigas Liutauras VILĖNIŠKIS atleistas iš Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos bei Kauno Švč. Trejybės bažnyčios rektoriumi ir Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovu.

Kunigas Evaldas VITULSKIS atleistas iš Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro pastoracinės praktikos vadovo pareigų.

Kunigas Oskaras Petras VOLSKIS paskirtas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru su teise laiminti santuokas bei Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo ir Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriumi klebono teisėmis ir pareigomis.

Kunigas Eligijus ŽAKYS atleistas iš Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaru su teise laiminti santuokas bei Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionu.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune