Sekminių devyndienyje – malda arkikatedroje už šeimas ir vienybę iš Šventosios Dvasios (2021 05 19)
Paskelbta: 2021-05-20 10:46:06

Kas trečiadienį į arkikatedrą arkivyskupo kvietimu renkasi jo pagalbininkai bendradarbiai, o šiuose maldos vakaruose prašoma pagalbos sau bei užtariami tie žmonės, kuriems skiriamas sielovadinis rūpestis. Trečiąjį mėnesio trečiadienį, gegužės 19 d., arkikatedroje buvo meldžiamasi už šeimas bei šeimų sielovadininkus. Malda juos sujungė ir per transliacijas arkivyskupijos kanalais bei delfi.lt.

Maldos vakarui prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento bei vėliau šv. Mišioms vadovavo kunigas Artūras Kazlauskas. Maldos bei maldavimai, sugiedotas Himnas Šventajai Dvasiai šiuo Sekminių devyndienio laiku perteikė atvirumą Dievo Dvasiai ir prašymus, kad Ji perkeistų tai, ko labiausiai reikia šiam laikui ir Bažnyčiai, visiems žmonėms, ypač jau esančioms ar besikuriančioms šeimoms. Užtarimo melsta ir Švč. Mergelės Marijos sugiedant tradicines Gegužines pamaldas.

Šv. Mišių pradžioje kunigas Artūras pakvietė melstis už kiekvieną šeimą bei tuos, kurie jomis rūpinasi – nuo sužadėtinių rengimo iki tolesnio šeimų palaikymo, taip pat ir tada, kai jas ištinka skyrybų ar kitokios krizės.

Šventosios Dvasios įkvėpimo šiose Mišiose paraginta prašyti Lietuvos vyskupams, kurie šiuo metu yra susirinkę į plenarinį posėdį. Taip pat pakviesta pasimelsti už visų tikėjimo ir stiprybės pavyzdį – kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ, kuris lygiai prieš 30 metų toje pačioje arkikatedroje buvo konsekruotas vyskupu.

Liturgijoje skaitant skaitinius, maldavimus, giedant aktyviai dalyvavo šeimos. Dievo žodis arkikatedroje nuskambėjo ypač gaiviai ir džiugiai, skaitomas mažylių rankomis apkabintų tėvų.

Diakonui Dariui Chmieliauskui paskelbus Evangeliją, kunigas Artūras savo homilijoje darsyk atkreipė dėmesį į į Dievo žodį, kuriame girdėtos Jėzaus (Jn 17, 20–26) ir apaštalo Pauliaus (Apd 20, 28–38) atsisveikinimo kalbas. Šių abiejų kalbų centre – vienybė. Vienybė, pasak kunigo Artūro, svarbi ir Bažnyčiai, kuri dar ir šiandien yra pasidalijusi, ir šeimai. Šia proga prisiminti popiežiaus namų pamokslininko kardinolo Raniero Cantalamessos mintis Didįjį penktadienį, jog susiskaldymai šiandien daugiausia kyla ne dėl dogmų ar moralės, bet dėl politikos.

„Šią savaitę maldaujam Šventosios Dvasios, kad Ji ateitų. Šventoji Dvasia Trejybėje yra tai, kas vienija Tėvą ir Sūnų. Jeigu Ja vadovautumės, jeigu mūsų interesas būtų Dievas ir jeigu veiktume ne dėl Dievo, bet su Dievu, keistųsi mūsų veidai, troškimai ir preferencijos vienai ar kitai srovei ar asmeniui. Bažnyčiai pats svarbiausias visada buvo ir turi išlikti Jėzus, kuris iš mūsų padarė savo Kūną ir kuris yra vienintelė prasmė šitos tautos, vadinamos Bažnyčia“, – sakė kunigas Artūras, be kita, primindamas atsakomybę kurti Dievo karalystę šitame pasaulyje ir nepasiduoti šėtonui, kuris skaldo ir ardo vieningumą.

Visuotinėje maldoje, kartu su popiežiaus Pranciškaus ir arkivyskupijos intencijomis gegužei, Šeimos centro bendradarbių parengtais maldavimais prašyta Viešpaties pagalbos Bažnyčiai ir jos ganytojams, Šeimos centro savanoriams ir bendradarbiams, šeimoms ir Santuokai besirengiantiems sužadėtiniams, kūdikių besilaukiančioms moterims ir šeimoms.

Gydančio prisilietimo ir vilties prašyta ir toms šeimoms, kuriose mažiau džiaugsmo, o daugiau skurdo, priklausomybių, taip pat žmonės, kurie yra vieniši, slegiami senatvės, pasiligoję.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras šia proga primena apie švenčiamus Šeimos-Amoris laetitia metus ir dalijasi malda iš 10 susitikimų ciklo vaizdo medžiagos šeimoms „Keliauti drauge“, kurį popiežius Pranciškus pristato šiems Šeimos metams, žr.  lietuvosseimoscentras.lt 

Padėk mums, Viešpatie, diena iš dienos auginti gebėjimą nuoširdžiai žvelgti vieni į kitus, atidžiai klausytis, kalbėti tiesą, rodyti vienas kitam priėmimo, dėmesingumo, meilės gestus, kad per mūsų šeimą Tavoji šviesa spindėtų pasaulio tamsoje.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune