Malda už tremtinius ir XI respublikinė tremtinių ir politinių kalinių šventė „Leiskit į tėvynę“ Ukmergėje (2012 06 16)
Paskelbta: 2012-06-20 13:24:29

Birželio 16 d. šeštadienį Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius ir kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas dalyvavo XI respublikinėje tremtinių ir politinių kalinių šventėje „Leiskit į tėvynę“, kuri šiemet vyko Ukmergėje. Ganytojas vadovavo šv. Mišioms už gyvus ir mirusius tremtinius bei politinius kalinius Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

„Vienas po kito Lietuvos žmonės – kunigai, vienuolės ir pasauliečiai – buvo teisiami ir siunčiami į Gulagus. Anuomet drįsusiems priešintis okupacijai įprastos žemiškos vilties nebuvo, nes okupantas buvo per daug galingas ir jo bijojo net galingos valstybės. Visų tremtinių ir politinių kalinių viltis buvo tik Dieve“, – sakė ganytojas, vėliau savo kalboje šventės pradžioje prie Laisvės paminklo čia atėjus gausia šventės dalyvių eisena.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį ir į kitą didžiulę Lietuvos bėdą – šimtus tūkstančių tautiečių, kurie nuėjo arba buvo priversti nueiti tarnauti okupantams, skundžiant ir išduodant savo brolius, bei priminė, kokia svarbi būtų jų atgaila. „Atėjo laisvė, bet daugybės žmonių sąžines slėgė kolaboravimo šešėlis, kuris neleido džiaugtis laisve. Šį šešėlį buvo galima išpirkti atgaila, bet kas ją darė? Tokiai atgailai reikia nuolankaus pripažinimo, kad buvo klysta, bet juk lengviau kaltinti kitus. Už šiuos žmones ypač reikia daug melstis, nes pykčiu nė vieno iš jų nesugrąžinsime nei Dievui, nei Lietuvai“, – sakė arkivyskupas, sykiu primindamas, kokios svarbios šiandien yra kiekvieno doro žmogaus pastangos rūpintis dirbti savo krašto gerovei (visą kalbą žr. čia >>).

Ši šventė Lietuvoje vyksta kas dvejus metus ir būna rengiama vis kitame Lietuvos mieste. Po dvejų metų XII respublikinę tremtinių ir politinių kalinių šventę „Leiskit į tėvynę“ ketinama surengti Kaune.

 

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune