Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą!“ (2013 02 09)
Paskelbta: 2013-02-11 18:31:32

Fotografija Ievos Stadalninkaitės

Vasario 9 d., šeštadienį, Kaune vyko Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą!“ Ją šiais Tikėjimo metais aktualia tema organizavo nepaliaujamos adoracijos rengėjai. Į jų kvietimą atsiliepė daugiau kaip šimtas adoruotojų iš Kauno arkivyskupijos parapijų, taip pat buvo atvykusių ir iš kitų Lietuvos vietų.

Šį kartą ypatingas Susikaupimo dienos svečias buvo arkivyskupijos augzliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Ganytojas labai suprantamai bei gyvai  vedė dvi konferencijas arkikatedros parapijos namuose, vadovavo Eucharistijos šventimui arkikatedroje, drauge garbino Švč. Sakramentą adoracijos valandoje, paskui bendravo su adoruotojais bičiuliškoje agapėje bei pabaigoje atsakė į jiems rūpimus klausimus.

Fotografija Ievos Stadalninkaitės

Turėdamas tikslą atskleisti tikėjimo ir adoracijos ryšį, pirmąją konferenciją vysk. K. Kėvalas pradėjo mintimis apie visais laikais žmonijai būdingą Dievo ilgesį ir sykiu pažinimo alkį. Tačiau ne tik žmogus – pats Dievas eina susitikti su žmogumi. Šio susitikimo kulminacija, žmogaus prakalbinimas įvyko Jėzaus Kristaus Asmenyje. Jis buvo atsakas žmogui į Dievo alkį ir atsakymas, kas yra Dievas. Kalbėdami apie Švč. Sakramentą, kalbame apie Jėzų, pasilikusį nuolat su žmogumi šiame slėpinyje.

Šią tikrovę vysk. K. Kėvalas apibūdino kaip palaiminimą: ji ne apstulbina, pribloškia žmogų, bet švelniai kviečia į meilės susitikimą su Viešpačiu, gerbdama žmogaus laisvę tikėti tuo, kad duonos pavidalu yra prisidengęs pats Dievas.

Fotografija Ievos Stadalninkaitės

Ganytojas pasidalijo liudijimais apie stiprias, būtent su Eucharistija susijusias tikėjimo patirtis. Pranašišku šių laikų ženklu pavadino tai, jog būtent Eucharistijai, neįkainojamos vertės kultui Bažnyčioje, paskutinę, sakytume, testamentinę, encikliką „Ecclesia de Eucharistia“ (2003) skyrė pal. Jonas Paulius II.

Per adoraciją, pabrėžta konferencijoje, žmogus mokomas gyventi čia ir dabar, reflektuoti savo žvilgsnį į save, savo gyvenimą ir santykį su Dievu, kitais žmonėmis. Tai unikalus būdas paragauti Dangaus karalystės jau dabar, tai galimybė išplėšti iš kasdienybės labai reikalingų ypač šių dienų skubančiam žmogui stabtelėjimo momentų.

Mintį apie tokius stabtelėjimus vysk. K. Kevalas toliau plėtojo šv. Mišių homilijoje arkikatedroje, remdamasis skelbta Evangelija apie Jėzaus kvietimą mokiniams pasitraukti į nuošalę (plg. Mk 6, 31: „O jis tarė jiems: Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“). Švenčiamos Eucharistijos dalyviai paraginti rasti laiko Dievo artumai, Jo šlovinimui – tai pagrindas geriems darbams.

Popietinėje konferencijoje kalbėta apie Dievo garbinimą Eucharistijoje, jos maitinančią ir gydančią galią, jos dovanojamą naujos kokybės gyvenimą. Pasak ganytojo, adoracija moko visiško pasitikėjimo Dievu ir atsidavimo Jam: „Adoracijoje žmogus nejučia kalba atsidavimo maldą: nesuvokdamas iki galo Eucharistijos slėpinio, sako: „Viešpatie, aš visas Tavo.“

„Adoracija yra šių Tikėjimo metų šaukinys – kontempliuoti Viešpaties Veidą“, – sakė vysk. K. Kėvalas. Šiais Tikėjimo metais, kaip pabrėžė ganytojas, jau turima Eucharistijos adoravimo praktika labai išsiplėtė ir Lietuvos vyskupų paraginimu apims visą šalį – tai didžiulė dovana (išsamiau apie nenutrūkstamą Švč. Sakramento adoraciją žr. Tikėjimo metų svetainėje >>). Eucharistija net ir netikinčius gali patraukti savo paslaptimi, o tikintieji yra kviečiami turėti nuolankumo, ištvermingumo, užsidegimo atnaujinti širdies maldą su Viešpačiu.

Fotografija Ievos Stadalninkaitės

Užbaigiant Susikaupimo dieną nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos koordinatorė ses. Aloyza Malinauskaitė SJE, dėkodama vyskupui Kęstučiui Kėvalui, pakvietė adoruotojus į kitą susitikimą kovo 2 d. Jame dalyvaus Šv. Jono kongregacijos apaštalinė sesuo Marija Dovydė.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune