Šlovinimo ir maldos vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje rengiantis Lietuvos jaunimo dienoms (2013 04 25)
Paskelbta: 2013-04-26 15:29:30

Balandžio 25 d. vakarą daugiau kaip 100 jaunuolių ne tik iš Kauno miesto, bet ir iš rajono (kelių parapijų) dalyvavo maldos ir šlovinimo vakare Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Į bažnyčią užsuko ir praeivių, Santakos parko pavasarišką vakarą lankytojų – galbūt čia užeiti juos paskatino ir specialiai parengtas išradingas stendas-rodyklė kelyje į bažnyčią su užrašu: „Šiandien aš tave sutikau čia...“

Vakaro maldai ir Švč. Sakramento pagarbinimo liturgijai vadovavo kun. Artūras Kazlauskas. Jauni žmonės šiuose vakaruose neretai priima ir Atgailos sakramentą, trokšta dvasinių pokalbių, tad klausyklose jiems daugiau kaip valandą patarnavo keli kunigai: kun. A. Kazlauskas, t. Severinas Holocher OFM, kun. Darius Vasiliauskas, kun. Jacekas Paszenda SDB. Giedojo katalikų bendruomenės „Naujoji Sandora“ nariai.

Žodį jaunimui taręs kun. Artūras Kazlauskas, komentuodamas evangelinę Emauso kelionę, Jėzaus mokinių patirtį, atkreipė jaunimo dėmesį, jog pasirengimas Lietuvos jaunimo susitikimui ir pačios LJD, kurios visai netrukus, birželio paskutinį savaitgalį, vyks Kaune, irgi gali būti kelias, kuriame galbūt jaunas žmogus sutiks Jėzų. Ką mes galime Jėzui pasakyti? Dievas, kaip pabrėžta, priima žmogų visokį – žmogus gali jam išsakyti visa save, visus, ne tik teigiamus, jausmus, gali kalbėtis, dalytis savimi. Mūsų sutinkami žmonės gyvenimo kelyje, kaip pasidalijo savo liudijimu kun. Artūras, gali tapti ypatingais tikėjimo ir vilties pavyzdžiais.

Šio vakaro dalyviai turėjo galimybę didžiuliame bažnyčią juosiančiame popieriaus lape parašyti Dievui laišką – padėkos ar savo prašymų, vilčių ir lūkesčių. Šie jaunų žmonių žodžiai taps liudijimu per Lietuvos jaunimo dienų renginius. Jaunimo troškimus ir viltis palydėjo Pranciškonų bažnyčioje netikėtai nulijęs rožių lietus, primindamas šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, kurios širdis degte degė Dievo meilės troškimu.

Kitas maldos ir šlovinimo vakaras ruošiantis LJD 2013 bus surengtas gegužės 30 d. Tačiau specialią maldą už Kauno miestą jaunimas dar ketina surengti gegužės 25 d., 19.30 val., kai šurmuliuos tradicinės Kauno dienos.

LJD organizatoriai primena, jog gegužės 1 d. baigiasi pirmasis dalyvių registracijos etapas (po gegužės 1 d. iki birželio 1 d. dalyvio auka bus šiek tiek didesnė). Išsamiau žr. >>.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune