Arkikatedroje bazilikoje paminėtas pal. Jono Pauliaus II apsilankymo 20-metis Kaune (2013 09 06)
Paskelbta: 2013-09-07 09:24:06

Rugsėjo 6 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingose vakaro šv. Mišiose dėkota Dievui už pal. Jono Pauliaus II apsilankymą Kaune ir šioje šventovėje prieš 20 metų jo apaštališkosios kelionės Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse metu.

Šv. Mišioms vadovavęs arkivyskupijos augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas, sveikindamas liturgijos dalyvius, priminė tuos jaudinančius momentus, kai Šventasis Tėvas įžengė į mūsų miestą, su tūkstantinėmis miniomis šventė Eucharistiją Santakoje, susitiko su jaunimu Dariaus ir Girėno stadione, ir kvietė melsti Viešpatį, kad pal. Jono Pauliaus II įstabiai paliudytas Dievo artumas ir šiandien įkvėptų bei drąsintų.

Šv. Mišias koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, mons. Artūras Jagelavičius, arkikatedros klebonas kun. Evaldas Vitulskis ir vikaras Nerijus Vyšniauskas.

Homiliją pasakęs mons. A. Jagelavičius atkreipė dėmesį, kokia atsakinga ir pranašiška buvo Jono Pauliaus II tarnystė, kaip atidžiai tuomet klausėmės jo žodžių – šis popiežius buvo tarsi mūsų Nepriklausomybės krikštatėvis. Kaip taikos piligrimas atvykęs Jonas Paulius priminė Lietuvai, tuomet pradėjusiai laisvės kelią, jog be egzistencinio poreikio gyventi su Dievu, jo tiesa neįmanoma kurti sveikos visuomenės ir tėvynės ateities. Cituodamas Jono Pauliaus II pasakytas mintis, mons. A. Jagelavičius pabrėžė jo iškeltą ypač svarbų brandžių pasauliečių liudijimą, kuris įmanomas su atsinaujinimu Šventojoje Dvasioje, į kurį karštai kvietė Šventasis Tėvas Santakoje. Homilija baigta paraginimu prašyti Dievą išminties, kad popiežiaus žodžiai būtų nepamiršti ir taptų kelrodžiu į mūsų tautos ateitį.

Šv. Mišių pabaigoje buvo kalbama Pal. Jono Pauliaus II litanija, iškilmių dalyviai vėliau palaiminti Jono Pauliaus relikvija, kuri gerbiama arkikatedroje nuo š. m. gegužės 5 d., kai šventėme arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejų (išsamiau žr. >>).

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune