Šlovinimo vakare Kaune – kvietimas priimti Dievo patarnavimą žmogui (2015 03 26)
Paskelbta: 2015-03-27 10:37:30

Kovo 26 d. vakarą Kaune tęsėsi arkivyskupijos kurijos bei katalikų bendruomenės „Naujoji Sandora“ rengiamos Miesto misijos. Jaukiame Šlovinimo ir Švč. Sakramento adoracijos vakare Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje dalyvavo daugiausia žmonių (ypač daug jaunimo) per visą šių vakarų rengimo laiką. Šiltėjančiu oru ir Kauno senamiestyje buvo daugiau žmonių, o atvira iki vakaro Jėzuitų bažnyčia šiuo gavėniniu metu kvietė užsukti, susitaikyti su Dievu rengiantis Kristaus Prisikėlimo šventei.

Šis vakaras buvo ypatingas ir tuo, kad jame dalyvavo, drauge su „Naujosios Sandoros“ nariais šlovino, liudijo Lietuvoje viešintis misionierius iš Slovakijos Bohušas Živčákas (iš evangelizacinės bendruomenės „Rieka Zivota“), atvykęs su jaunais misionieriais. Vakare taip pat dalyvavo Kauno kunigų seminarijos klierikai, bažnytinių institucijų darbuotojų, o jaunimo – ne tik kauniečių moksleivių ar studentų, bet ir iš kitų arkivyskupijos miestų, miestelių parapijų.

Šlovinimo vakaras, kaip įprasta, buvo pradėtas jo centro – Švč. Sakramento – išstatymu ir pagarbinimu. Jam vadovavęs Palemono parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas vėliau tarė trumpą žodį.

„Mums atrodo, kad mes patarnaujame Dievui. Tačiau Dievas šį vakarą pats ateina patarnauti mums: prie klausyklų, per Švč. Sakramento adoraciją, visų maldos bendrystę“, – sakė kun. Darius, kviesdamas būti atviriems netikėtumo momentui – juk Dievas veikia savaip, Jo veikimas netelpa į mūsų supratimo, įsivaizdavimo schemas. Kunigas kvietė tiesiog būti tą vakarą su Dievui atvira širdimi – leisti Jam pasitarnauti, veikti žmoguje.

„Viešpatie, Tu matai šiuos žmones, laukiančius Tavęs – veik ir perkeisk jų širdis savitu būdu“, – šiuo maldavimu baigė savo žodį kun. Darius, pakviesdamas Dievui atiduoti visas savo baimes, kompleksus.

Vakaro dalyviai kartu su šlovintojais garbino Viešpatį tyloje ir giesmėmis, atsiliepė į maldavimus, širdyse jungdami juos su savais.

Misionierius Bohušas Živčákas atkreipė dėmesį, kokių didžių įvykių bus pilna Didžioji savaitė, jos ypatinga liturgija. Tai ypatingas laikas atverti Dievui savo gyvenimą, kuris neretai būna labai užimtas kitais dalykais. 

„Ištuštinkime savo širdis kaip tuos didelius ąsočius, kad Dievas galėtų juos pripildyti savo malonės, savo meilės, savo Prisikėlimo, kad jos taptų pilnos švelnumo, pulsuojančios gyvybe“, – kvietė svečias tą vakarą susirinkusius Jėzuitų bažnyčioje.

Nemažai vakaro dalyvių ėjo susitaikyti su Dievu atlikdami velykinę išpažintį. Kunigai patarnavo visose bažnyčios klausyklose.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune