Kauno arkivyskupija pradeda ugdymo seminarus iš ciklo „Bažnyčios misijos džiaugsmai ir iššūkiai“ parapijų zakristijonams, referentėms, vargonininkams, maldos grupių vadovams
Paskelbta: 2016-02-17 19:42:56

Nuo kovo mėn. Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre (Papilio g. 3, Kaunas) prasideda seminarai ir rekolekcijos arkivyskupijos parapijų zakristijonams, referentėms, vargonininkams, maldos grupių vadovams. Šiuos Bažnyčios tarnautojus parapijose į mokymus kviečia Kauno arkivyskupijos kurija. Mokymus ves vyskupai, kunigai (ne tik Kauno arkivyskupijos), vienuolės, kurijos darbuotojai.

Parengti tokių mokymų programas sumanyta žvelgiant į parapijos tarnautojus, kurie būna pirmieji, sutinkantys čia dažniausiai sakramentinių patarnavimų ateinančius žmones. Tad labai svarbu, kaip šie susitikimai vyksta, svarbu padėti žmonėms, kad jie į savo tarnystę žvelgtų ne kaip į eilinį darbą, patys augtų ir bręstų savo tikėjime, susitiktų Kristų ir padėtų kitiems Jį sutikti, būtų tikrai tarnaujantys ir dirbantys dėl Dievo karalystės.

 • UGDYMO SEMINARAS IR REKOLEKCIJOS ZAKRISTIJONAMS
  „Dievo namų virtuvės šefas“.

Pirmasis seminaras kovo 1 d. 10–16 val.

 • UGDYMO SEMINARAS IR REKOLEKCIJOS PARAPIJŲ REFERENTĖMS
  „Kaip pamatyti Bažnyčios veidą“.

Pirmasis seminaras kovo 3 d. 10–16 val.

 • UGDYMO SEMINARAS IR REKOLEKCIJOS VARGONININKAMS
  „Tau naują giesmę sukursiu“.

Pirmasis seminaras kovo 15 d. 10–16 val.

 • UGDYMO SEMINARAS IR REKOLEKCIJOS MALDOS GRUPIŲ VADOVAMS
  „Kaip meldžiamės, taip ir gyvename“.

Pirmasis seminaras balandžio 22 d. 16–20 val.

Visą išsamią informaciją apie šiuos mokymus, jų vedėjus, temas, registraciją žr. prisegtame skelbime >>

Rengėjai pabrėžia, kad svarbu dalyvavimo tęstinumas, registracija ir informacija el. paštu kn.renginiai@gmail.com ir mob. 8 673 223 46. Kitos seminarų datos bus aptartos pirmajame susitikime.

Kauno arkivyskupijos kurija jau 2014 metų pabaigoje pradėjo ir toliau tęsia mokymus sielovados bendradarbiams parapijose, kurie drauge su klebonais bus atsakingi už Misijų dienų rengimą. Tokios Misijų arba Atsinaujinimo dienos jau vyko parapijose pernai, greta tradicinių gavėnios rekolekcijų. Šiuose parapijų koordinatorių susitikimuose pirmiausia rengiami tam tikrų Bažnyčios aktualijų, dokumentų pristatymas, vėliau aptariami konkretūs pasirengimo darbai, kartu vakarieniaujama ir meldžiamasi. II šių mokymų seminaras „Tapti parapijos bendruomene“ vasario 19 d. Kovo 18–19 d. šiuos mokymus užbaigs rekolekcijos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune