Miesto misijų renginyje „Klausk vyskupo“ – susitikimas kavinėje su Kauno arkivyskupu L. Virbalu (2016 02 18)
Paskelbta: 2016-02-19 11:20:18

Fotografijos Tomo Rakausko

Vasario 18 d. „Vero Cafe“ kavinėje, daugiau kaip valandą artimiau pabendraudamas su žmonėmis neformalioje aplinkoje, prie arbatos ar kavos puodelio, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas atsakė į jų klausimus, užduotus vietoje ir gautus iš anksto. Tai buvo jau antrasis tokio pobūdžio miesto misijų renginys (pirmasis vyko per adventą). Arkivyskupas sveikino žmones kavinėje, dėkojo už jų dėmesį ir drąsino užduoti klausimų.

Tarp kavinės lankytojų daugiausia buvo jaunų žmonių. Jie drąsiai kalbėjo apie jiems iškylančius tikėjimo turinio, Šventojo Rašto klausimus – buvo matyti, jog jie domisi, nuoširdžiai nori pažinti tikėjimą, ieško ir svarsto, ne visada suprasdami, kur tų atsakymų ieškoti.

Ganytojas atkreipė dėmesį, jog skaitant Šventąjį Raštą tiesmukiškas jo atskirų vietų aiškinimas (ypač Senojo Testamento) nėra teisingas, nes svarbus ir kontekstas, užrašymo būdas, laikmetis ir pan. Patarta skaityti Šventąjį Raštą kaip pagalba naudojantis raktinėmis knygomis. Net keli užduoti klausimai buvo iš gyvybės srities – gyvybė ir moralumas eutanazijos, karo atvejais. Ganytojas sakė, jog gyvybės saugojimas – nediskutuotinas klausimas, nes nesame jos šeimininkai, be kita, pastebėdamas, jog nenoras gyventi kyla dažniausiai tam žmogui, kuris jaučiasi nereikalingas ir nemylimas. Ginti savo ir savo artimųjų gyvybę, ginti tėvynę yra kiekvieno pareiga ir teisė. Čia buvo priminta popiežiaus Pranciškaus mintis ypač šiems laikams: vienintelė galimybė laimėti karą – tai jo nepradėti.

Arkivyskupas dėkojo  ir pagarbiai atsakė į visus užduotus klausimus, taip pat ir jį Bažnyčios išsilaikymo, pakomentuodamas, kaip paskirstomos tikinčiųjų aukos – sielovadinėms, karitatyvinėms, institucijų ir darbuotojų išlaikymo, paramos neturtingesnėms parapijoms ir kitoms reikmėms. Gyvajai Bažnyčiai kurti reikėtų daugiau lėšų, juolab kad nemažai jų tenka skirti ir pastatams išlaikyti bei išsaugoti.

Dažniausiai Bažnyčiai keliamas klausimas dėl kunigų celibato, buvo užduotas ir tą vakarą: ar ne geriau būtų leisti kunigams vesti? Atsakydamas arkivyskupas pastebėjo, jog celibatas yra tūkstantmetė lotynų apeigų katalikų tradicija, tačiau jo šaknys yra Šventajame Rašte. Kunigas yra nuoroda į Kristų, turintį ypatingą ryšį su Bažnyčia. Kunigas yra šiame ryšyje su Bažnyčia jai tarnaudamas nepadalyta širdimi. Ganytojas kvietė pamąstyti, o kaip būtų priešingu atveju, jei kunigams būtų leidžiama vesti: kas garantuotų, kad jų šeimose vyrautų darna ir gausa? Atsakant apie nusižengimus celibatui, pabrėžta pagalba kunigui būti sąžiningam.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune