Dešimtoji Šv. Valentino diena KITAIP: krisk į meilę – meilė pakelia ir duoda sparnus! (2017 02 14)
Paskelbta: 2017-02-15 11:00:50

Nuotraukos Erlendo BARTULIO

Daugiau – fotoalbume >>

Šv. Valentino dienos džiaugsmu su kauniečiais ir miesto svečiais, suvažiavusiais iš įvairių Lietuvos vietų, vasario 14-ąją dalijosi Kauno arkivyskupija, vėl pakvietusi į didžiausią Baltijos šalyse Kauno „Žalgirio“ areną.

Įvairaus amžiaus žmonės, šeimos su vaikais ir, žinoma, daugiausia jaunimas pilnutėlėje arenoje su profesionalių muzikos atlikėjų, drąsių ir uždegančių tikėjimo liudijimų programa tą vakarą šventė ypatingą Šv. Valentiną KITAIP. Šiemet jis, pavadintas „Krisk į meilę“ (plg. tėvą jėzuitą P. Arrupe), buvo atšvęstas dešimtąjį kartą. Nuo 300 jaunų žmonių arkivyskupijos salėje per dešimtmetį šventė išaugo iki renginio, tūkstančius žiūrovų per porą valandų panardinančio į bendrystės džiaugsmo jūrą ir užkalbinančio visiems suprantama – meilės – kalba.

Šiemet Šv. Valentino dieną KITAIP šventė apie pusaštunto tūkstančio žmonių, dar tūkstančiai jų galėjo žiūrėti tiesioginę LRT „Kultūros“ kanalo transliaciją ar klausytis jos per „Marijos radiją“. Šventės dalyvius pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, vėliau popiežiaus Pranciškaus tėviškąjį palaiminimą, jo meilę ir solidarumą perdavė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, o visiems pabaigoje buvo skirtas ypatingas – į Kauną susirinkusių Lietuvos vyskupų – palaiminimas.

 „Meilė turi sparnus – ji pakelia ir neša“

Nuo pirmųjų akimirkų šventės programa dovanojo netikėtumą – į sceną dainuoti išėjo kun. Povilas Narijauskas (juk ne kasdien scenoje matome dainuojantį kunigą... su sutana) ir solistė Rita Preikšaitė. Jų dueto kartu su trimitininku Dainiumi Radomskiu atliktas apaštalo Pauliaus Himnas meilei tapo menine provokacija kiekvieno širdžiai – „Kas būčiau, jeigu neturėčiau meilės?“ (plg. 1 Kor 13).

„Mūsų tiek daug!“ – džiaugsmu su tūkstantine arena dalijosi šventę vedęs Rimas Šapauskas, pakviesdamas sveikinimo žodį tarti renginio globėją Kauno arkivyskupą Lionginą Virbalą.

„Padėkokime tiems, kurie suburia švęsti kitaip – prasmingai“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį į renginio temą – parkritę puolame žemėn, bet meilė turi sparnus – ji pakelia ir neša.

„Tai visiems linkiu patirti. Ir tikėjimo kelionėje – taip pat. Arkivyskupas Teofilius Matulionis mylėjo ir tikėjo. Jo niekas negalėjo įveikti. Kriskime į meilę, kad pakiltume“, – linkėjo visiems Kauno arkivyskupas.

„Mylėsiu tave, net kai žemės nebebus“, – smagia folkmuzika visus netrukus jau džiugino energingieji grupės „Kūjeliai“ jaunieji muzikantai. Jų pasirodymo metu arena plojimais sveikino netikėtai tūkstantinės minios akivaizdoje scenoje įvykusias dviejų jaunų žmonių sužadėtuves ir prisipažinimą: „Mane Dievas išmokė mylėti“ bei jautrią padėką mylimam žmogui: „Tu mane darai geresnį.“

„Jeigu aš jo nepaliesiu ir nemylėsiu, kam man mano gyvenimas?“

Ugninga, raiškia kalba po šių meilės prisipažinimų į šventės dalyvius kreipėsi svečias iš toli – tėvas jėzuitas Lukas Laniauskas, specialiai Šv. Valentino dienos proga iš Čikagos atskridęs į savo protėvių ir tėvų žemę – Lietuvą.

T. Lukas SJ drąsiai ir įkvepiančiai pasidalijo, kaip jis atpažino meilę – meilę artimui ir Dievui. Ar buvo lengva? Ne, pasakojo brolis jėzuitas, vyresniųjų siuntimu pabuvęs misionieriumi tarp raupsuotojų. Prie vieno šių vargšų, kuris bejėgiškai merdėjo akyse, sesers vienuolės Lukas buvo paprašytas pasilenkti, prisiliesti prie raupsuotojo ir jį palaiminti. Prieš akis Lukui prabėgo visas ankstesnis jo gyvenimas ir sukirbėjo nerimo mintis: o jei jis paskui baigsis?

„Pažvelgiau tam žmogui į akis ir supratau: jeigu aš jo nepaliesiu ir nemylėsiu, kam man mano gyvenimas? Atsiklaupiau prieš jį, ištiesiau ranką ir prisiliečiau“, – sakė t. Lukas SJ, akindamas visus kristi į meilę, tai yra atsiduoti jai visiškai. Juk meilė – tai visiškas ir galutinis atsidavimas. Taip Dievas kviečia mus būti Jo meilės dalininkais. Svečias prašė lietuvaičius taip mylėti, kad pasaulis atpažintų Lietuvą esant mylinčia šalimi.

„Mūsų giesmės – tai malda“, – sakė Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios gospelo choro vadovė Kristina Žaldokaitė, pakviesdama ir visus su talentinguoju choro jaunimu scenoje sugiedoti keletą eilučių – kartu pašlovinti Viešpatį, dovanojantį meilę! 

Užauginti aukštą žalią medį – meilės medį visiems linkėjo grupė „Žalvarinis“, savo garsiuosius „Brolius“, be kita, atlikusi drauge su Kauno miesto simfoniniu orkestru (dirigentas Martynas Staškus). Meilę scenoje vėliau kartu su orkestru skleidė gerai žinomi, aplodismentais apdovanoti talentingieji dainininkai Ieva Narkutė ir Mantas Jankavičius, kaip sakė, sudainavęs pačias gražiausias savo meilės dainas.

„Jėzaus Kristaus meilė yra tai, dėl ko verta gyventi ir verta mirti“

„Kas yra šitas?“ – ironizavo apie save ir čia pat drąsiai Dievo meilės atradimu pasidalijo scenoje jaunasis Kristaus liudytojas – krepšininkas Laurynas Jacevičius.

„Aš neturiu ką daugiau pasakyti, o tik tai, ką Dievas padarė mano gyvenime“, – sakė nedaugžodžiaudamas Laurynas, prieš dvejus metus, jo žodžiais, sutikęs gyvąjį Dievą, kuris yra taip arti kiekvieno – reikia tik atsiliepti Jam!

„Jėzaus Kristaus meilė yra tai, dėl ko verta gyventi ir verta mirti“, – paprastai kalbėjo jaunasis krikščionis, be to, pasidalijęs, jog prieš 8 mėnesius sukūrė šeimą, o salė paplojo už dar vieną jauną gražią šeimą Lietuvoje.

„Būkite palaiminti ir laimingi!“

Užbaigiant šventę plojimais žmonės dėkojo ir vakarą drauge arenoje praleidusiems Lietuvos vyskupams, kurie vėliau pakilo į sceną visų palaiminti.

 „Džiaugiuosi, galėdamas būti kartu ir dalytis broliška meile, kuri yra viso ko pagrindas ir priežastis“, – sakė ir šventės rengėjams dėkojo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Nuncijus atkreipė dėmesį, jog mes norime išreikšti meilę – meilę ne tik tiems, kurie šalia, bet pirmiausia tiems, kurie yra vargšai, vieniši, apleisti, tiems, kuriems neleista gimti, kuriuos sužeista visuomenė ir jos kultūra išstumia iš savo tarpo.

„Mes skelbiame tikros meilės ir priėmimo kultūrą“, – sakė arkivysk. P. L. Quintana, pakviesdamas tarnauti meilei ir taip auginti savo žmoniškumą, atrasti, kas iš tikrųjų gyvenime turi vertę, – tai gailestingumas, nuolankumas ir atleidimas.

„Būkite palaiminti ir laimingi!“ – linkėjo Bažnyčios palaiminimą priėmusiai daugiatūkstantinei miniai arenoje arkivyskupas L. Virbalas.

Šventės dalyviams jaunieji renginio savanoriai išeinant padovanojo po atviruką su palinkėjimu „Švęsk kitaip“ ir Evangelijos pagal Matą (14, 19–20) eilute apie duonos padauginimą – juk Viešpats meilę kaip duoną jau padalijo ir tebesidalija meilės alkstantiems!

Norėjusieji pratęsti šventę dar turėjo galimybę su renginio bilietais pakilti į Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasą ir pažvelgti į Dievo mylimą miestą nakties žiburiuose ar suklupti valandėlės maldai mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kur tą vakarą Vasario 16-osios proga prasidėjo 40 val. Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsėsi iki vasario 16 d. rytmečio kaip padėka Dievui už mūsų laisvę, malda už Lietuvą, jos šeimas ir jaunimą.

Programos kūrybinė grupė: renginio vedėjas RIMAS ŠAPAUSKAS
organizatorius KAUNO ARKIVYSKUPIJA
projekto vadovė VAIDA SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ

ORGANIZACINĖ KOMANDA
Ieva Šiugždinienė
Tomas Rakauskas
Kun. Artūras Kazlauskas
techninis aptarnavimas NONOISE

RENGINIO RĖMĖJAI

Lietuvos radijas ir televizija, bernardinai.lt, mėnraštis šeimai „Artuma“, katalikai.lt, „Arka reklama“, „ACM ekranai“, kasvykstakaune.lt, „Marijos radijas“, XFM Radijas , „Savaitraštis Kaunui“.

Projekto vadovai dėkoja visiems, kurie per dešimt metų savo muzika, liudijimu, katechezėmis, tarnyste ir darbu prisidėjo prie to, kad renginys – Šv. Valentino diena KITAIP – įvyktų.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune