Knygų mugės susitikimai (ir fotoakimirkos)
Paskelbta: 2018-02-25 11:10:06

Nuotraukos – „Bažnyčios kronikos“ fondo

Gausūs mugės lankytojai antrąją jos dieną, vasario 23-ąją, pakviesti į susitikimus, siejamus šventumo, kankinystės, taip pat labai svarbių šiandien krikščioniškųjų dorybių temomis.

Mugėje garsiai nuskambėjo pal. Teofiliaus liudijimas per knygą „Susipažinkime – esu Teofilius“ („Artumos“ leidykla) ir jos pristatymą su autoriumi mons. A. Jurevičiumi.

Į susitikimą apie šventumą šiandien su Laisvės premijų laureatais arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi bei ses. Nijole Sadūnaite atėjo daugiau kaip šimtas mugės lankytojų.

Sutikimuose su žmonėmis, naujų katalikiškų knygų pristatymuose LITEXPO erdvėse dalyvavo ir kiti Lietuvos vyskupai – Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir kiti.

Mugės lankytojams iš įvairiausių Lietuvos kampelių buvo pristatytas Kauno arkivyskupijos ir Kauno apskrities Viešosios bibliotekos bendras projektas – „išmanieji“ pasakojimai apie devynias seniausias Kauno bažnyčias, su susidomėjimu 2017 metų pabaigoje sutikti Kaune. Pristatyme dalyvavo arkivyskupas Lionginas Virbalas, projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė.

Be kitų katalikiškų balsų, bene iškiliausias mugėje buvo naujos popiežiaus Pranciškaus knygos „Tėve mūsų“ pristatymas. Jis vyko vasario 24 d. forume-LRT studijoje su  LVK primininku, arkivyskupu G. Grušu ir LVK vicepirmininku, arkivyskupu L. Virbalu, pabrėžusiais tėvišką tekstų dvasią – Pranciškaus, kaip tėvo, pokalbį ir padrąsinimą visiems kreiptis į dangiškąjį Tėvą.

Mugėje pristatyti ir Kauno arkikatedros bazilikos buvusio klebono kan. Povilo Dogelio dienoraščiai – beveik dešimtmetį fiksuota šventovės istorija. Šią knygą „Kas pergyventa: 1930–1949 metų dienoraštis“ išleido Lietuvos istorijos institutas.

Kituose susitikimuose, diskusijose aktyviai dalyvavo ir mūsų arkivyskupijos kunigai: mons. Vytautas Grigaravičius, kun. dr. Arnoldas Valkauskas, br. kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. ir kiti. Mugėje leidinius ir savo veiklą pristatė „Artumos“, „Gyvųjų akmenėlių“ leidyklos,  „Marijos radijas“, kiti žiniasklaidos atstovai iš Kauno.

„Džiugu – mugės salės mūsų renginiams, atrodo, buvo per mažos, o katalikiškuose stenduose gyvybės tikrai netrūko“, – dalijosi organizatorė, „Bažnyčios kronikos“ fondo vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

 

 

Daugiau žr. kronikosfondas.lt

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune