Šiluva kviečia Lietuvą – dvasinės atgaivos į 2019-ųjų Šilines!
Paskelbta: 2019-09-04 14:59:26

Praėjus metams, kai susivienijome maldai Kauno Santakoje su popiežiumi Pranciškumi >>, vėl patirti galingą bendrystės išgyvenimą Lietuvą kviečia Šiluva! Rugsėjo 7–15 d. čia vyksiantys didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidai (programa ir pamaldų tvarkaraštis čia >>), vėl ir naujai „įgarsins“ kitados Šiluvoje pasirodžiusios Dievo Motinos lūkestį mums ir visam pasauliui: „Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus!“ Tad vėl galime visi susitikti ten, kur per visas okupacijas, taip pat ir laisvės metais „mūsų maldos pasiekia dangų“ – taip yra sakęs ką tik kardinolu popiežiaus Pranciškaus paskirtas Sigitas Tamkevičius >>, kurio rūpesčiu Šiluva (ypač rengiantis 400 metų jubiliejui 2008-aisiais, žr. fotogaleriją >>) įgijo dabartinį, modernios ir patogios atvykstantiems piligrimams šventovės veidą, kuris toliau kuriamas ir tampa vis labiau atpažįstamas ir tarptautiniu mastu.

Šiluva atvira visiems, kas leidžiasi iš įprasto kasdienybės ritmo, kad neieškodami toli, o visai čia pat, Lietuvoje, atrastų dar vienus nepažintus arba jau nesyk pramintus kelius – link savęs, link Dievo ir kitų žmonių, kur Viešpats labai arti – per šv. Mišių maldą su tūkstančiais piligrimų Šiluvos aikštėje ar tylioje adoracijos koplyčioje, per išpažintį ar tiesiog per pokalbį su dvasininku, per drauge einamą Kryžiaus kelią arba Rožinio slėpinius; per žmogiškus susitikimus su senais bičiuliais ar nepažįstamais pakeleiviais; per garsiųjų šventovių – Apsireiškimo koplyčios, Bazilikos ir jos maloningojo Dievo Motinos su Kūdikiu (XVII a. pr.) atvaizdo trauką, netgi per atlaidams būdingą minios šurmulį ar tylos valandėlę prie tabernakulio. 

Į Šilines atkeliaus įvairios organizacijos ir bendruomenės, valstybės pareigūnai ir kariuomenė, Lietuvos vyskupai, kunigai ir vienuolijos, šeimos, jaunimas, katalikiškos mokyklos, medikai, visi tarnaujantieji išgyvenantiems ligą, kančią ar kitokį vargą ir kt. – kasdien čia bus meldžiamasi šių žmonių grupių intencijomis ir drauge su jais.

Rugsėjo 7 d. Šiluvoje minėsime Carito Lietuvoje 30-metį, melsimės už jo savanorius ir darbuotojus, kad meilės ir gerų darbų šaltinis būtų pats Dievas.

Švč. Mergelės Marijos Gimimą švęsime rugsėjo 8 d. Tai bus pagrindinis atlaidų sekmadienis ir Šeimų diena. Šiluvą pasieks ir  trijų dienų tarptautinio piligriminio žygio iš Kryžių kalno dalyviai. 

Rugsėjo 14-ąją – Misijų dieną – prašysime malonės, kad Evangelijos skelbimas būtų gyvas, vestų į susitikimą su Kristumi, o su artėjančio ypatingojo Misijų mėnesio (šių metų spalį) šūkiu – „Pakrikštyti ir siunčiami“ (plačiau žr. misijos.katalikai.lt) – 21 val. išeisime į Žiburių procesiją aplink Šiluvą (Žiburių procesija meldžiant vilties jos stokojančiam pasauliui vyks ir rugsėjo 7 d. vakare). Baigdami atlaidus dėkosime už popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje ir malda apkabinsime tautiečius visame pasaulyje.

Lietuvos vyskupai, kunigai Mišių auka bei savo homilijomis ar katechezėmis, liturgijos rengėjai, dešimtys nuolat klausyklose patarnausiančių kunigų, dvasiniams pokalbiams (palapinėje „Turiu Tau laiko“) atviri seminaristai, kunigai ir diakonai, kelios dešimtys jaunųjų savanorių, savo repertuarą specialiai atlaidams rengiantys chorai iš įvairių Lietuvos vietų, Šiluvos parapija ir šventovės dirbantieji – visi rengiasi kuo geriau pasitarnauti piligrimams ir jų maldai. Ir ne tik – bendrystę bus galima tęsti Piligrimų kiemelyje, kur būsime vaišinami kava ir arbata, apsilankyti Bendruomenių palapinėje ar dalyvauti kituose susitikimuose (knygų pristatymuose, koncertuose ir kt).

Tiesioginę iškilmių transliaciją rugsėjo 8 d. 12 val. rengia LRT televizija. Kasdien pamaldas iš Šiluvos transliuos „Marijos radijas“.

 

 

-------------------------------------
Iš naujausios Šiluvos istorijos:

vien šią vasarą čia lankėsi piligrimai ir jų grupės iš Lenkijos, JAV, Italijos, Olandijos, Vokietijos, Pietų Korėjos, Danijos, Čekijos, Baltarusijos, Suomijos, Serbijos, Airijos, Puerto Riko, Kroatijos, Tanzanijos, Bangladešo, Pietų Korėjos, Naujosios Zelandijos, Indijos, Albanijos, Slovakijos, Gruzijos, Latvijos, Estijos , Norvegijos, Vokietijos, Šri Lankos ir kt.;

prieš Marijos dienas – kiekvieno mėnesio tryliktomis dienomis – Šiluvos bazilikoje vyksta naktinė adoracija, o paskutiniais mėnesių penktadieniais rengiamos Ligonių dienos (vasarą jos vyko su kunigais egzorcistais bei vidinio išgydymo tarnyste);

Šiluvoje lankėsi Nacionalinė ekspedicija;

Šiluvos bazilikoje oratorija „Atverkite man teisumo vartus“ atidaryta Šiluvos meno bienalė 2019, miestelio erdves papuošė jos dalyvių kūryba;

Šiluvos aikštėje vyko „Tylos monologai“ – šiluviškio Eimunto Nekrošiaus spektaklių tekstais, minint pirmąsias jo iškeliavimo pas Viešpatį metines;

surengta tarptautinė konferencija „Švč. Mergelės Marijos kultas Žemaitijoje“ su svečiais iš Portugalijos (Oremo krašto, kur yra garsioji Fatima), Vokietijos, Lenkijos bei Lietuvos; vyko diskusija apie religinį turizmą;

kartu su Raseinių r. savivaldybe įgyvendinamas Religinio turizmo skatinimo Šiluvoje projektas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune