Susitikimas Kauno „Arkos“ bendruomenėje: susvyravo vyskupo tikėjimas (2019 11 27)
Paskelbta: 2019-12-01 10:00:14

Nuotraukos – Kauno „Arkos“

Lapkričio 27 d. Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius aplankė namus, kuriuose intelekto negalią keičia galia oriai gyventi: dirbti, kurti, mokytis ir bendrauti. Tai – Kauno „Arkos“ bendruomenė.

Aukštutiniame „Arkos“ kambaryje buvo švenčiamos šv. Mišios, kurių metu giedojo bendruomenės nariai. Pamaldose dalyvavo ir kaimynystėje gyvenantys žmonės. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie gelbstinčią Nojaus arką ir priminė pal. Mykolą Giedraitį, kuris taip pat buvo neįgalus, tačiau tai jokiu būdu nesutrukdė jam siekti šventumo.

Po šv. Mišių įvyko diskusija, kurią moderavo bendruomenės vadovas Gedas Malinauskas. Bendruomenė siekia įsirengti koplyčią, todėl beveik visi klausimai buvo su tuo susiję. Vyskupas apžiūrėjo koplyčiai skirtą patalpą ir patarė pirmiausia joje įrengti maldos kambarį. Jame bendruomenės nariai galėtų rasti laiko asmeninei maldai. Tai pasitarnautų dvasiniam arkiečių brendimui ir atskleistų tikrą koplyčios poreikį. Vyskupas patarė visko siekti laipsniškai ir stebėti, kur link Dievas veda bendruomenę.

Diskusijoje netrūko ir kitų klausimų apie Adventą, pasirengimą Kalėdų iškilmėms, bendruomenės aktualijas. Bendruomenės nario Manto paklaustas, ar tiki Kalėdų Seneliu, vyskupas prisipažino, kad čia jo tikėjimas svyruoja. Atsakymas buvo priimtas entuziastingu džiaugsmu ir patvirtinta tiesa, kad tik į Dievą verta tikėti.

Pasimeldę, pabendravę ir apdovanoję vyskupą savo rankdarbiais, bendruomenės nariai pasiruošė džiugiam Kristaus Gimimo šventės laukimui.

Kauno „Arkos“ bendruomenės ir Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune