Su Velykų ryto varpais – palaiminimas miestui nuo Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos
Paskelbta: 2020-04-12 13:51:20

2020-ųjų Velykose, siaučiant pandemijai ir per šį karantino laikotarpį žmonėms likus savo namuose, į bendrystę kauniečius suvienijo ypatingas šv. Velykų rytas. Balandžio 12-osios sekmadienį miestą žadino skambantys bažnyčių varpai, o tuo metu nuo Kristaus Prisikėlimo terasos Kaunas buvo palaimintas Švenčiausiuoju Sakramentu (transliaciją rengė Katalikų medijų centras, o ją matė beveik 18 tūkst. žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Čikagos, Airijos, Latvijos ir kitur).

Dar prieš 8 val. Švč. Mergelės Marijos koplyčioje, kuri įrengta bazilikos terasoje, vyskupas Algirdas Jurevičius su kitais dvasininkais suklupo Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, o lygiai 8 val. iš koplyčios išėjo į terasą su Švenčiausiuoju, juo keturis kartus į keturias šalis palaimindamas miestą.

Šituo būdu džiaugsmingoji Kristaus Prisikėlimo naujiena miesto gyventojams buvo paskelbta beveik paraidžiui  plg. Mt 10, 27  – „garsiai skelbkite nuo stogų“, nes terasa ir koplyčia, kur paskui vyko šv. Mišios, įrengtos ant šventovės stogo. Ištuštėjusiam miestui, kur šiandien taip trūksta žmonių, gyvybės ir džiaugsmo, tai buvo Velykų vilties žinia, kad Kristus yra ne mirties, bet gyvybės ir gyvenimo Viešpats!

Po palaiminimo šv. Mišias koplyčioje drauge su vyskupu  šventė Kauno I dekanato dekanas bei parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius bei parapijos kunigai – Gintaras Blužas OFS, Julius Grigonis ir Virginijus Lenktaitis. Patarnavo ir Evangeliją skelbė diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo solistas Mindaugas Zimkus bei  parapijos choro „In Vivo Dei“ atstovai kartu su vadovu Ramūnu Baranausku.

Homilijoje vyskupas Algirdas pasidalijo Lietuvos vyskupų velykiniu sveikinimu >>. O paskui, kreipdamasis į brangius žmones, pasveikino ir savo vardu. Atjausdamas nelengvai išgyvenamas, tačiau supratingai žmonių priimamas karantino sąlygas, ganytojas padrąsino palaimintojo Teofiliaus Matulionio pavyzdžiu – net 15 savo gyvenimo Velykų šis vyskupas negalėjo laisvai švęsti, nes buvo įkalinime. Ir net 7 metus negalėjo švęsti Mišių, o šv. Komuniją priimdavo dvasiniu būdu, taip, kaip mes šiuo metu (sveikinimą vaizdo reportaže žr.čia >>

Ganytojas pakvietė  savo maldose palaikyti ligos paliestuosius, kenčiančius jų netektį artimuosius, taip pat visus medicinos darbuotojus, policiją ir kariuomenę, civilinę valdžią – visus, kurie aukojasi padėdami kitiems. Paraginta naujai visiems pažvelgti į savo gyvenimą bei naujai atrasti Velykų viltį – šiame laike teguodžia visus Viešpats.

Rytoj Šiluvoje švenčiant Marijos dieną >> bus meldžiamasi už akcijos „Šviesos žemėlapis“  dalyvius. Akcijoje ir toliau galime visi dalyvauti malda ar parama padėdami skleisti šviesą ir viltį greta bauginančios mirties ir ligos statistikos.

Apie iškilmes su daugiau nuotraukų žr.  kaunodiena.lt >> 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune