Nuotolinėje maldoje su sielovados bendradarbiais – arkivyskupo padėka ir palaiminimas jų širdims ir namams (2020 12 17)
Paskelbta: 2020-12-17 16:12:45

Nuotraukose – vaizdo įrašo stop kadrai

„Ramybė jums“, – gruodžio 17 d. vidudienį savo artimiausius bendradarbius kurijoje ir jos institucijose pasveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Kurijos koplyčioje ganytojas aukojo šventąsias Mišias, meldėsi už savo žmones, dėkojo ir drąsino šį nelengvą metą, laimino ir dalijosi jau artėjančių šventų Kalėdų linkėjimais taip pat ir jų šeimoms.

Pandemijos realybėje, be kasmetinio prieššventinio susitikimo gyvai, kaip būdavo įprasta, Dievo ir vieni kitų artuma išgyventa kitu būdu – iš savo darbo vietų ar namų dalyvaujant švenčiamoje Eucharistijoje per tiesioginę transliaciją arkivyskupijos jutubo kanalu.

„Tebūna, brangieji, paguoda mums šis susirinkimas. Aukoju šią Eucharistiją už jus kaip padėką gerajam Dievui, kad esate komanda, kuri savo gyvenimą, išmintį ir laiką dovanojate tarnystėje Jam“, – sakė pradėdamas maldą arkivyskupas Kęstutis ir sykiu primindamas, kokį neramų metą išgyveno ir Šventoji Šeima, priimdama dieviškąjį Kūdikį.

Žvelgdamas į šios dienos Evangeliją – Jėzaus kilmės knygą (Mt 1, 1–17), arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog žmones, kuriuos Dievas parinko būti Jėzaus šeima, buvo ir šventi, ir nuodėmingi. Tai rodo, kad kiekvienas žmogus svarbus Dievui, kiekvieną iš mūsų renkasi dalyvauti Jo išganymo plane.

„Brangieji, jūs esate tas būrys, tas „geneologinis medis“ , iš kurio kyla idėjos, pastangos, įvairūs sumanymai, kad gimtų tas Viešpaties artumas mūsų vyskupijoje, mūsų krašte. Jūs kiekvienas savitu būdu dalyvaujate toje vyskupijos „geneologijoje“, kur skleidžiasi Dievo Žodis. Norisi padėkoti ir nusilenkti Jūsų dovanotai meilei ir laikui, nors dažnai darbas būna neapibrėžtas, dažnai ieškome apgraibomis, kaip mums veikti, kokiu būdu atsiliepti į Dievo malonę“, – kalbėjo arkivyskupas, ypač su dėkingumu atsiliepdamas, jei žmonės, kuriuos pasiekiame savo tarnyste – tomis „jungtinėmis pajėgomis“, gauna gerą žodį, pagalbą, džiugų padrąsinimą ar tikėjimo pažinimo dovaną.

Bendruomeniniais maldavimais, kad Viešpats stiprintų viltį, buvo apkabinti visi arkivyskupijos žmonės – vyskupai, kunigai, institucijos ir organizacijos, parapijų tikintieji – kad gyvomis ir atviromis širdimis atsilieptų į laiko ženklus, būtų atviri kiekvienam Dievo ieškančiam žmogui. Buvo melstasi ir jau iškeliavusius į amžinybę vyskupus, kunigus, sielovados bendradarbius. Melstasi už visus Lietuvos krikščionis, kad nepamestų vilties laukdami Jėzaus Gimimo švenčių. 

„Melskimės toliau, kad mūsų širdys neliūdėtų – juk Viešpats nuramina ir ežero bangas, ir tas, kurios ištinka žmones“, – sakė Eucharistiją užbaigdamas arkivyskupas Kęstutis, Viešpaties padrąsinimą ir palaiminimą siųsdamas kiekvieno širdžiai, kiekvieniems namams.

Šį šventinį metą institucijų darbuotojai buvo pradžiuginti ir kitu šiltu padėkos ženklu – arkivyskupo  kalėdinėmis dovanėlėmis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune