Dievo Žodžio sekmadienio vigilijoje kitaip perskaityta ir išgirsta Jėzaus istorija Evangelijoje pagal Morkų (2021 01 23)
Paskelbta: 2021-01-24 20:01:36

Nuotraukos – vaizdo įrašo stop kadrai

Antrą kartą popiežiaus Pranciškaus paraginimu Bažnyčiai švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį, Kauno arkivyskupija išvakarėse pakvietė į vigiliją su nepertraukiamu Evangelijos skaitymu Jėzaus istoriją perskaitant ir išgirstant kitaip.

Šioje vigilijoje sausio 23 d. vakarą Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje nuo pradžios iki pabaigos buvo skaitoma pirmoji ir trumpiausia Naujojo Testamento Evangelija pagal Morkų – Lietuvos Biblijos draugijos (jos leidimu) jau baigiamo rengti ekumeninio vertimo iš graikų kalbos tekstas.

Vigiliją surengti uždegė Šventojo Rašto lic. kun. Algirdas Akelaitis, kuris įvade pakvietė į budėjimo, didesnio jautrumo ir dėmesingumo Viešpačiui laiką, nuo seno žinomą krikščioniškoje tradicijoje, kylančioje iš pačios Evangelijos raginimo budėti. Kun. Algirdas, be kita, atkreipė dėmesį, jog šis budėjimas yra savo laiko auka galbūt ir už tuos, kuriems šiuo sunkiu metu yra daug sunkiau už mus (jo įvadą į vigiliją bei visą transliacijos įrašą, parengtą Gedimino Jono Urbono, kviečiame žr. čia >>). 

Suprantama, karantino sąlygomis vigilijoje galėjo dalyvauti tik pagrindiniai skaitovai, tačiau visa vigilija, užtrukusi 2,5 valandos, patraukė apie 14 tūkst. (su vėlesnėmis peržiūromis) klausytojų interneto transliacijoje; savo atsiliepimuose žmonės dėkojo už šį vakarą, už naujai parodytą Evangelijos pasakojimo grožį, kurį priėmė kaip Dievo prakalbinimą dar gana nauju Lietuvoje būdu.

Pradžios maldai, kai pirmiausia šauktasi Šventosios Dvasios, vadovavęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį, jog Dievo žodis – tai Jo laiškas žmonijai, Jo artumas ir paguoda. Dievo Žodžio sekmadienio paskelbimu popiežius Pranciškus priminė, kaip svarbu katalikams skaityti, pamilti Dievo žodį ir juo gyventi. Dar tebesitęsiantis Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis primena mūsų brolius ir seseris krikščionis, labai vertinančius Dievo žodį.

Evangelija pagal Morkų buvo skaitoma nuo pradžios iki galo, su pauzėmis, skirtomis maldai. Tą vakarą visai iš arti, kaip arti buvo Jėzų sekdavusi minia, kaip arti buvo Jo mokiniai, Evangelijos klausytojai galėjo pakeliauti visais Jėzaus keliais nuo Galilėjos iki Jeruzalės – nuo pat Dievo karalystės skelbimo pradžios iki Prisikėlimo.

Ši Jėzaus istorija tą vakarą vėrėsi prieš klausytojus, pakaitomis skaitoma diakono Dariaus Chmieliausko, kun. Artūro Kazlausko, seminaristo Tomo Jundo, Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, ses. Teresės Elsterytės MVS, Ingridos ir Mariaus Eitminavičių šeimos, dažnų liturgijos talkininkų arkivyskupijoje solistų Ritos Preikšaitės bei Tomo Ladigos. Evangelijų knyga palaiminimą pabaigoje suteikė seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Vigilijoje giedojo seminaristas Jokūbas Juškevičius. 

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados komanda dėkoja visiems, kurie įsijungė šį skaitymą ir leido tą vakarą Viešpačiui kalbėti. Pasak arkivyskupijos sielovados (ir šio renginio) koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės–Kneižienės, ganytojų, artimiausių bendradarbių, skaitovų – visų ištartas „taip“ šeštadienio vakarą padėjo ne vienam išgirsti Dievo žodį kitaip, stabtelint ilgėliau ir atidžiau įsiklausant į visą Evangelijos istoriją. Tikimasi, jog ateityje dar susitiksime tokiuose Dievo žodžio skaitymuose.

 

 Vaizdo įrašas

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune