Gavėnios rekolekcijos su šeimomis ir atsivertimo bei meilės paraginimu (2021 03 17)
Paskelbta: 2021-03-18 17:23:49

Nuotraukos Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

 

„Melskimės, kad širdys pajėgtų priimti Viešpaties draugystę, Jo auką ir dovanojamą amžinybę“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kovo 17 d. rekolekcijose arkikatedroje. Joje trečiadienio vakarą Gavėnios kaip širdžių atnaujinimo laiką arkivyskupo kvietimu (gyvai ar per nuotolį) išgyveno šeimos bei šeimų sielovados bendradarbiai: arkivyskupijos Šeimos centras, sužadėtinių rengėjai, savanoriai, šeimų palydėtojai parapijose, šeimų judėjimų atstovai ir kt.

Jie visi to vakaro Eucharistijoje buvo užtarti malda, kad savo gyvenime atrastų Dievo valią ir būtų drąsūs jos laikytis. Šį parengtą maldavimą, be kita, liturgijoje garsiai išsakė šeimų atstovai.

Konferencijai su Švenčiausiojo Sakramento pagarbinimu bei Eucharistijai vadovavęs Kęstutis Kėvalas šia proga pakvietė šeimas švęsti artėjančius Šeimos – AMORIS LAETITIA metus pasidalydamas lūkesčiu, jog tai bus šeimų stiprinimo, maldos už jas metas, kuris per stiprėjančias šeimas stiprins ir Lietuvą. Arkivyskupas dar pakvietė pasimelsti už Airiją jos globėjo Šv. Patriko dienos proga, prisimindamas, kaip Airijoje ir kitur pasaulyje keliavo šios šalies katalikų Lietuvai dovanota Mergelės Marijos statula meldžiant Lietuvai laisvės iš sovietų okupacijos.

Savo konferenciją arkivyskupas Kęstutis šį kartą skyrė meilės temai, pastebėdamas, jog ir šis žodis, dažnai vartojamas, gali prarasti savo gylį. Dievo meilė, apie kurią kalba pastarojo meto liturgija (ypač vėliausiai parašyta Evangelija pagal Joną), yra sunkiai protu aprėpiama. Jėzaus mirtis ant kryžiaus yra pati didžiausia Dievo meilė. Tai rodo, kokia yra mūsų gyvenimo tikrovė, kokia gili yra nuodėmė, kad jai gydyti reikėjo tokių stiprių vaistų.

Ganytojo apgailestavimu, kartais mes galime būti tie, kurie stabdome kitą žmogų jo kelyje prie Dievo. Tačiau Dievo meilė gali taip uždegti, kad žmogus tampa džiugiu liudytoju. Taip Bažnyčioje gimsta gailestingumo darbų iniciatyvos – tas meilės kontekstas, kuris ir žadina visą visuomenę, ir artina mums dangų.

Kovo 24 dieną į rekolekcijas arkikatedroje kviečiami mokytojai, katechetai.  

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune