Arkivyskupijos kunigų konferencija kurijoje (2012 05 09)
Paskelbta: 2012-05-10 08:05:34

Gegužės 9 d. kurijoje vyko kunigų konferencija, į kurią arkivyskupijos dvasininkai paprastai renkasi kartą per mėnesį. Bendra malda pradėtai konferencijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Pirmojoje dalyje konferencijos svečias – LVK sekretorius kun. Ričardas Doveika, aptaręs naujoves santuokos registravimo srityje, sielovadą šeimos ir santuokos srityje pavadino kasdiene kunigų duona. Jiems, ypač vyresnio amžiaus, registruojant bažnytinę santuoką, teko išgyventi įvairių permainų, vienokių sovietmečiu, kitokių – nepriklausomybės laikais. Lietuvos vyskupai, kaip sakė kun. R. Doveika, per pastarąjį laiką daug padarė, kad atskirtų žmonių sąmonėje bažnytinę sakramentinę praktiką ir civilinius procesus, taip pat nuolat palaikė dialogą su valstybe šioje srityje. Nuo 2001 m. galiojusį laikinąjį susitarimą (pagal jį valstybė pripažino bažnytinę santuoką, o jaunavedžiai jos sudarymo faktą Bažnyčioje turėjo patys pranešti civilinei įstaigai) kovo 23 dieną pakeitė LVK ir Teisingumo ministerijos pasirašytas susitarimas dėl Katalikų Bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimo į valstybinę apskaitą pakeitimo. Kun. R. Doveika aptarė, kokių teisinių padarinių siekiant išvengti buvo pasirašytas šis susitarimas, ir pabrėžė juo prisiimtą Bažnyčios įsipareigojimą, jog nuo birželio 1 d. santuoką palaiminęs kunigas per 10 dienų praneša apie tai civilinės metrikacijos skyriui. Kaip sakė kun. R. Doveika, Teisingumo ministerija savo ruožtu yra įsipareigojusi kartą per pusmetį vyskupijų kurijoms pateikti įtrauktų įregistruotų bažnytinių santuokų sąrašus. LVK sekretorius atsakė į kunigų klausimus, taip pat supažindino juos, kaip tinkamai užpildyti teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą, pateikiamą civilinės metrikacijos skyriui, kurio teritorijoje yra parapija.

Antroji kunigų konferencijos dalis buvo skirta jaunimo katechizacijai. Arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius aptarė rengimo Sutvirtinimo sakramentui padėtį. Kaip sakė KC vadovas, Kauno miesto parapijose, dekanatų centruose Sutvirtinimui rengiama pagal šio centro programą „Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui“ (žr. parapinės katechezės programas >>). Pasidžiaugta ir rezultatais – parapijose pastebima daugiau tikinčio jaunimo. Programos sėkmė, pasak A. Lukaševičiaus, – tai jauni žmonės, kurie lieka parapijoje įsitraukdami į jau veikiančias joje grupeles. Pabrėžta gero katecheto svarba – dėl jų kandidatūrų kunigai paraginti kreiptis į KC. A. Lukaševičius atkreipė dėmesį, kaip svarbu jaunimui drauge su bendraamžiais atrasti tikėjimo džiaugsmą, sustiprinti savo krikščioniškąjį identitetą, todėl pakvietė kunigus skatinti parapijų jaunimą dalyvauti ypač jiems skirtuose renginiuose.

Arkivyskupas S. Tamkevičius paragino kunigus skirti daugiau sielovadinio rūpesčio tam, kad kuo daugiau sutvirtinamųjų liktų Bažnyčioje, priminė sielovadinę pareigą ieškoti pačių geriausių būdų, kaip padėti jaunimui artėti prie Viešpaties, atsiverti iš Jo gaunamai tikėjimo malonei. Buvo diskutuota ir dėl sutvirtinamųjų amžiaus – dabartinio jaunimo emocinės brandos stoka skatintų svarstyti, ar nereikėtų Sutvirtinimui rengti šiek tiek vyresnius paauglius (dabar LVK nutarimu Lietuvoje šiam sakramentui rengiama nuo 14 metų).

Konferencijoje buvo aptartos kitos sielovados aktualijos, tarp jų – ir priešgaisrinės bažnyčių apsaugos klausimas, kuris naujai iškilo po skaudaus gaisro Paštuvos bažnyčioje. Be to, arkivyskupas priminė klebonų pareigą palaikyti kunigų tarpusavio bendrystę parapijoje, kunigų dėmesys atkreiptas į atsakomybę už Bažnyčią kalbant viešojoje erdvėje, paraginta atsisakyti teikti sakramentus jų pageidaujantiems kitų vyskupijų vietovėse ir kt.

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune