Arkivyskupui metropolitui Sigitui TAMKEVIČIUI SJ – 75-eri!
Paskelbta: 2013-11-05 10:46:30

VIEŠPATS yra mano šviesa ir išgelbėjimas,
ko turėčiau bijotis?
VIEŠPATS yra mano gyvenimo tvirtovė,
prieš ką turėčiau drebėti?
(Ps 27, 1)
Lapkričio 7 dieną Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui TAMKEVIČIUI SJ sukanka 75-eri

 

Šio jubiliejaus proga žvelgiant į ganytojo gyvenimo ir tarnystės kelią, nesunku atpažinti, jog Viešpats jį traukė prie savęs nuo pat vaikystės metų. Dievas leido jam savo šviesoje aiškiai atpažinti pašaukimo kelią, nedvejojant pasirinkti kunigystę ir ištikimai tarnauti 51 metus. Ši Viešpaties šviesa atvėrė ypač skaudžią tikėjimo persekiojimo tikrovę sovietmečiu ir skatino du tarnystės dešimtmečius atiduoti nekompromisinei kovai Tiesos žodžiu už pagarbą kiekvieno žmogaus laisvei ir orumui. Viešpats jį palaikė ir tamsiausiuose KGB kalėjimo požemiuose, Jo šviesa šildė ir švietė toli nuo gimtinės kalint lageriuose. 

Viešpaties šviesos ir tiesos pasireiškimas buvo popiežiaus Jono Pauliaus II paskyrimas vyskupu ir konsekracija Kauno arkikatedroje bazilikoje 1991 metų Sekminėse, vėliau, 1996-aisiais – paskyrimas šios diecezijos arkivyskupu metropolitu. Viešpaties Dvasios šviesoje buvo ir tebėra kuriamas Kauno arkivyskupijos bendruomenės gyvenimas nuo pat pirmųjų laisvės metų iki šių dienų – visa skiriant Dievo garbei ir Bažnyčios gerovei.

 

 

 

Lapkričio 10 d., sekmadienį,

15 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingose šv. Mišiose dėkosime Dievui už arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ 75-erių metų amžiaus jubiliejų.
16.30 val. – šventė arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, Kaunas).

Lapkričio 13 d., trečiadienį,

12 val. šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje

Kviečiame melstis, švęsti ir būti kartu!

Arkivyskupas prašo dovanoms ar gėlėms numatytas išlaidas skirti naujai įsteigtai Jono Pauliaus II parapijai Kaune >>

Kol naujoji Pal. Jono Pauliaus II parapija turės atskirą banko sąskaitą, aukas pervesti galima į šiai parapijai skirtą Kauno arkivyskupijos kurijos specialiąją sąskaitą:

sąskaitos numeris: LT27 7044 0600 0316 3655
bankas: SEB Bankas
pavadinimas: Kauno arkivyskupijos kurija
įm. kodas: 190954165

Mokėjimo paskirties skiltyje nurodyti:Pal. Jono Pauliaus II parapijai“.

 

 

 

Kauno arkivyskupija ką tik išleido arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimus „Viešpats mano šviesa“

 

Ši knyga – tai atsiminimais apie savo gyvenimo ir tarnystės metus, sutiktus žmones ir bendražygius, taip pat istorine-dokumentine medžiaga gyvai paliudytas ilgas ir sudėtingas Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijos tarpsnis. Jis apima laikotarpį nuo gūdžiausio sovietmečio iki laisvės ryto bei Nepriklausomybės lūkesčių ir darbų metų.

Atsiminimuose atsiskleidžia, kokių persekiojimų ir represijų patyrė tie Bažnyčios žmonės, kurie vien tiesos žodžiu stojo prieš tikėjimo, tautos laisvės pavergimą sovietmečiu. Knygos puslapiuose – ir unikalus pasakojimas, kaip nelengvai, tačiau su viltimi ir tikėjimu nuo pat pirmųjų tautos Nepriklausomybės žingsnių buvo kuriamas bažnytinis gyvenimas Kauno arkivyskupijoje, kaip Bažnyčia Lietuvoje ir šiandien tarnauja bendrajam visuomenės gėriui likdama tiesos ir sąžinės balsu.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune