Iškilmingame LR Seimo posėdyje minint Laisvės gynėjų dieną, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui TAMKEVIČIUI SJ įteikta Laisvės premija (2014 01 13)
Paskelbta: 2014-01-13 12:02:19

Fotografijos Olgos Posaškovos

Fotografė Olga Posaškova

Sausio 13-ąją, iškilmingame LR Seimo posėdyje minint Lietuvos Laisvės gynėjų dieną, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ, kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui ir tremtiniui, pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ steigėjui bei redaktoriui, buvo įteikta 2013 m. Laisvės premija. Laisvės premijos statulėlę ir diplomą įteikė Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė ir Laisvės premijų komisijos pirmininkas, Seimo narys Petras Auštrevičius.

Seime taip pat buvo atidaryta Laisvės premijos laureatui arkivyskupui S. Tamkevičiui skirta paroda „Tiesa išlaisvina“,  kurioje fotografijomis, kitais eksponatais,  ypač susijusiais su „LKB  Kronikos“ leidimu – originaliais numeriais, platinimo priemonėmis, KGB bylų medžiaga atspindima arkivyskupo ir jo bendražygių bei talkininkų drąsi veikla tiesos žodžiu kovojant už tikėjimo ir sąžinės, Tėvynės  laisvę sovietmečiu.

Fotografė Olga Posaškova

Fotografė Olga Posaškova

Iškilmingame Seimo posėdyje kaip svečiai dalyvavo ir Lietuvos vyskupai, arkivyskupo bendražygiai ir bendradarbiai, kalbą pasakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Posėdyje plojimais buvo pasveikintas dėl ligos negalėjęs atvykti pirmosios 2011 m. Laisvės premijos laureatas, arkivyskupo bendražygis Sergejus Kovaliovas bei 2012 m. laureatas Antanas Terleckas.

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius padėkos kalboje (visą kalbą žr. čia >>), be kita, sakė: „Kai 1972 metais pradėjome leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, tikrai neatėjo mintis, jog nepraeis nei 30 metų, ir Lietuva bus laisva. Anuomet nei aš, nei mano bendražygiai nemąstėme apie premijas ir apdovanojimus, bet mąstėme apie vienintelę galimą „premiją“ – kalėjimą, tardymą ir lagerį. Šitai išsipildė su kaupu. Už „Kroniką“ buvo nuteista net 14 asmenų. Anuomet šią kainą reikėjo mokėti už pastangas laisviau kvėpuoti ir neprarasti vilties, kad bet koks melas ir neteisybė turi užprogramuotą galą.“

„Galutinė pergalė visada būna tiesos ir laisvės pusėje. Prieš 23 metus tą kovą laimėjome. Dėkoju, kad neliko nepastebėtas ir Bažnyčios žmonių prisidėjimas prie laisvės kovos. Laisvės premija, nors ji skirta man, priklauso daugeliui – nuo vyskupų tremtinių Vincento Sladkevičiaus ir Julijono Steponavičiaus iki tikinčių mokinukų, kurie per sovietmetį drįsdavo klasėje viešai išpažinti savo tikėjimą, o sekmadieniais ateiti į bažnyčią. Buvo daug „Kronikos“ bendradarbių, kurie buvo pasiryžę mokėti laisvės kainą. <...> Kai kas mąsto, kad mes gynėme Bažnyčios interesus, bet juk Bažnyčia buvo daugumos Lietuvos žmonių bendruomenė. Mes gynėme Lietuvos žmonių sąžinės ir tikėjimo laisvę ir kartu kasėmės po melu ir prievarta paremtos santvarkos pamatais“, – sakė Laisvės premijos laureatas.

„Drauge su visais lietuviais, kalėjusiais už laisvės siekį, gerai žinau nelaisvės skonį, bet kartu žinau ir tai, kas gali pavergti žmogų net laisvoje šalyje. Šitas žinojimas šiandien neduoda ramybės. Mūsų žmones pavergia alkoholis, narkotikai, azartiniai lošimai, pinigų ir valdžios geismas“, –  apie Lietuvos dabartį  kalbėjo arkivyskupas, patikindamas, jog ir šiandien Lietuvos vyskupai bei kunigai tarnaus ir toliau stiprindami laisvos visuomenės moralinius pagrindus, bendradarbiaus su visais, kuriems brangi Lietuva, kad jos dukros ir sūnūs būtų laisvi ne tik išoriškai, bet ir savo dvasia.


 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune