Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapija

Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia

Balninkai
33303 Molėtų r.

Parapijos namai, raštinė ir klebonija
Alaušų g. 35
Balninkai
33303 Molėtų r.

Dvasininkai

Klebonas – kun. Virginijus PABRINKIS
1972 02 23 * 1996 02 24 * 2013 08 05
Alaušų g. 35, Balninkai, 33303 Molėtų r.,
mob. 8 686 21 994

Kviečiame į pamaldas
 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 12 val.
  Pirmadieniais nėra
  Kitais šiokiadieniais 17 val.
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį nuo 10.30 iki 12 val.
 • Gegužinės pamaldos po 17 val. šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos po 17 val. šv. Mišių
 • Rožinio malda po 17 val. šv. Mišių.
Atlaidai

Šv. vyskupo Stanislovo – gegužės 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Lauryno – rugpjūčio 10 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 4 d. dekretą Nr. 236.

Gyvenvietės ir kaimai: Balninkai, Aklušė, Antalaušiai, Antamakiai, Antanava, Antaplaštakis, Aparai, Armoniškiai, Austranija, Avižieniai, Balandžiai, Baruvka, Čereškos, Dapkūniškiai, Dapulšis, Dragaudžiai, Galai, Galubovka, Gėliogaliai, Juodpurviai, Juozapava, Kampai, Karališkiai, Kazliškiai, Kibildžiai, Kildiškiai, Krūmiškiai, Kuliabrida, Labeliai, Libertava, Linksmakalnis, Martnonys, Naujasodis, Navasiolka, Paąžuolė, Paąžuoliai, Pabaldonė, Pabarai, Paberžė, Pagojai, Pagrinda, Pakeršiai, Papiškiai, Paraisčiai, Perkaliai, Petrikiškiai, Pikietka, Plaštaka, Pusvaškiai, Raudoklė, Rūtėnai, Skerdimai, Ščiurys, Šileliai, Šimaičiai, Trakai, Traupis (dalis), Valiai, Vališkiai, Vanagai, Vanaginė, Varguliai, Vengriai, Verėjimai, Zapaška.

Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapija ribojasi su Žemaitkiemio ir Kurklių parapijomis bei Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Sumos ir jaunimo chorai
 • Caritas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapija
Adresas Alaušų g. 35, Balninkų mstl., Balninkų sen., Molėtų r. sav.
Juridinio asmens kodas 291254850
Bankas LUMINOR 
A. s. LT284010045500036842

Apie bažnyčią ir parapiją
Trumpai apie bažnyčią (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. ...)

Bažnyčios vidaus panorama (~2011 m.)

Architektūros ir istorijos aprašas.