Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapija

 Kauno Šventosios Dvasios bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) bažnyčia
Milikonių g. 18
48276 Kaunas
Tel. (37) 26 88 94
El. p.
www.silainiuparapija.lt

Raštinė (Parapijos namuose)
Milikonių g. 18
48276 Kaunas
Tel. (37) 26 88 94
Interesantus priima
Šiokiadieniais 9–13 val. ir 15–17.30 val.

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. Žydrūnas PAULAUSKAS
1971 08 03 * 1995 08 05 * 2010 06 05
Milikonių g. 18, 48276 Kaunas, tel. (37) 26 88 94,
mob. 8 686 53 218,
El. p.
Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos kapelionas, LSMU Kauno ligoninės kapelionas

Vikaras – kun. Mindaugas PUKŠTYS
1972 09 18 * 1996 09 21 * 2015 04 14
Milikonių g. 18, mob. 8 672 771 99, el. p.

Vikaras – kun. teol. lic. Sigitas JURKŠTAS
1982 01 02 * 2018 10 20 * 2018 10 20
Milikonių g. 18, mob. 8 608 797 03,
LSMU Kauno klinikų kapelionas, „Arkos“ bendruomenės kapelionas

Kviečiame į pamaldas
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais 8, 10, 12, 13.30 val. – vaikų (spalio–gegužės mėn.), 18 val.
  Šiokiadieniais 8 ir 18 val.
  Šeštadieniais 9, 10 ir 18 val.
 • Švč. Sakramento adoracija penktadieniais 9–17.30 val. bažnyčioje
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį 17.30 val.
 • Rožinio malda spalio mėnesį 17.30 val.
Atlaidai

Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių)
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Rožinio Švč. Mergelės Marijos – spalio 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 10 d. dekretą Nr. 268.

Rytinė riba: Šlaitu (maždaug ties Salių kaimu) į pietus, (ribojantis su Vilijampolės p.), iki Linkuvos g.

Pietinė riba: Nuo Linkuvos g. šlaitu į vakarus, kertant Kėdainių g., šlaitu iki Dangės g., (ties nr. 18 ir 31). Šlaitu į vakarus iki Raudondvario pl. atkarpos, kylančios į Šilainių pl.

Vakarinė riba: Šilainių plentu iki Linkuvos miško proskynos. Miško proskyna į šiaurės rytus iki Linkuvos miško šiaurinės pamiškės rytinio taško. Nuo pamiškės į šiaurią, paliekant Romainius, apimant Giraitės kaimą ir šaudmenų gamyklą. Apėmus šaudmenų gamyklą sukama į šiaurės rytus iki greitkelio Klaipėda – Vilnius.

Šiaurinė riba: Greitkeliu link Kauno iki Sargėnų pradžios. Nuo greitkelio į šiaurės rytus, apimant Judrėnų ir Žiburių gatves Sargėnuose, iki Ežero gatvės. Ežero gatve iki Vandžiogalos gatvės. Vandžiogalos gatve link Domeikavos iki Domeikavos ribos. Sankryžoje, pro keramikos gamyklą, (Vandžiogalos g. atkarpa) į pietryčius link Neries upės ir šlaito.

Kauno miesto gatvės:

Linkuva, Maironiškiai, Milikoniai, Smėliai, Šilainiai: Adomynės g., Adutiškio g., Alytaus g., Apuolės g., Arnavos g., Audros g., Auklės g., Baisogalos g., Bartuvos g., Baltijos g., Bačkonių g., Baltų pr., Bražuolės g., Dangės g.(nr.20 - 22), Debesų g., Devinto forto g., Dotnuvos g., Eitkūnų g., Gabijos g., Giedros g., Goštautų g., J.Grušo g., Josvainių g., Jotvingių g., Klovainių g., Kėdainių g., (nr.12 - 16), Kražių g.,Kuršių g., Labūnavos g., Luokės g., Lyduvėnų g., Luknojų g., Maironiškių g., Miežėnų g., Milikonių g., Milikonių sk., Mosėdžio g., Nadruvių g., Naujakurių g., Nemakščių g., Notangų g., Pilupėnų g., Pamedėnų g., Pagudėnų g., Pylimo g., Priekulės g., Pryšmančių g., Prūsų g., Rasytės g., Rietavo g., Rainių g., Saulėlydžio g., Sedos g., Sembų g., Skalvių g., J. Skvirecko g., Stalupėnų g., Sūkurių g., Šalnos g., Šarkuvos g., Šateikių g., Šėtos g., Šilainių pl., Šiluvos g., Šiltnamių g., Šilo g., Tauragės g., Tytuvėnų g., Tolminkiemio g., Tvenkinio g., Tvėrių g., Ugnės g., Vėjo g., Vėtrungės g., Viduklės g., Žaibo g., Žalčio Karūnos g., Žemaičių pl., Žemalės g., Žemynos g., Žiemgalių g.

Sargėnai: Agronomijos g., Aido g., Bičiulių g., Endrijavo g., Ežero g. (poriniai nr.), Garso g., Gamyklos g., Judrėnų g., Kaltinėnų g., Laukuvos g., Muniškių g., Obelynės .g, Pienių g., Radviliškio g., Salantų g., Šeduvos g., Taurupio g., Uogynų g., Vandžiogalos g (nr. 1 - 49 ir 2- 104), Vėžaičių g., Vytėnų g., Žiburių g., Žygaičių g.

Vytėnai: Baltalksnių g., Daugirdiškių g., Gynelės g., Gysločių g., Jazminų g., Liepų al., Nartavos g. Priemiesčio g.,. Sausinės g.,Serbentų g., Smiltynės g., I.Štaro g., Užuoviejos g., Valerijonų t., Vėsos t. Vynuogių g., Vytėnų g., Vytelių g., Zundų t. Žagarvyšnių t.,

Giraitė: Akacijų g., Alyvų g., Alksnių g., Aviečių g., Ąžuolų g., Bruknių g., Drebulių g., Eglių g., Gluosnių g., Ievų g., Kadagių g., Kaštonų g., Klevų g., Lazdynų g., Liepų g., Pušų g.,. Skroblų g., Spanguolių g., Svarainių g., Topulių g., Uosių g., Žalioji g.

Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija ribojasi su Šv. Juozapo (Vilijampolės), Raudondvario ir Domeikavos parapijomis. 

Bendruomenė
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas. Jūsų laukia (išsamiau parapijos www):
 • parapijos choras, ministrantai, adorantės, procesijos dalyviai
 • Pasirengimo Pirmajai Šv. Komunijai užsiėmimai, jaunimo užsiėmimai rengiantis Sutvirtinimui, katechetiniai užsiėmimai tėvams ir Krikšto tėvams
 • Caritas, šeimų ratelis, Šv. Rašto skaitymo grupė
 • Šv. Damijono maldos grupė, Kauno šv. Kazimiero ateitinininkų kuopa
 • senjorų grupelė, Marijos legionas, AA grupė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija
Adresas Milikonių g. 18, Kaunas
Juridinio asmens kodas 192057513
Bankas AB „Swedbank“
A. s. LT797300010002257764

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Šventosios Dvasios bažnyčia yra Šilainių mikrorajone.

Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos bendruomenė buvo įregistruota 1989 m. Ruošiantis statyti naują bažnyčią, Šv. Juozapo (Vilijampolės) klebono mons. L. Vaičiulionio rūpesčiu buvo pastatyta parapijos salė, kurioje buvo įrengta laikina koplyčia.

1994 m. rugpjūčio 4 d. kardino V. Sladkevičiaus dekretu leista pašventinti laikiną koplyčią ir suteikti jai Šventosios Dvasios titulą. 1995 m. mons. L. Vaičiulionis buvo paskirtas Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonu ir toliau rūpinosi naujos bažnyčios (arch. Eugenijus Miliūnas) statyba. Ji buvo pradėta 1998 metais, prieš metus, 1997-aisiais Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui pašventinus kertinį akmenį.

2006 m. liepą baigtos mūryti naujosios bažnyčios sienos. 2007 m. uždengtas čerpių stogas. 2009 m. įrengtos šildomos grindys. 2012 m. įrengtas parapijos Pastoracinis-evangelizacinis centras, bažnyčios grindys padengtos granito apdaila. Vėliau sutvarkytas bažnyčios šventorius, jį puošia Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Įrengtos bažnyčios durys. Bažnyčios statybos ir įrengimo darbų užbaigimu rūpinosi klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas.

2017 m. birželio 4 d. švenčiant Sekmines Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas konsekravo naująją bažnyčią.